Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

+ Phần Phía Bên Công An Quận 9 ,Tp.Hồ Chí Minh - 2015 07 22 : 2015 07 02 - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...

+ Phần Phía Bên Công An Quận 9 ,Tp.Hồ Chí Minh - 2015 07 22  :   2015 07 02  - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...
2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày   27  /  07  /  2015 .

ĐƠN KIẾN NGHỊ

2015 07 27  - Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo , cho chiếm đoạt , cho cướp của...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176321451511199873?authkey=CIOszeCL7ruuogE

Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- .......

+ Về Việc :
Đã hơn 18 năm , không tổ chức giải quyết các đơn khiếu nại của tôi về việc giải quyết Phần đất 7600 m2 đất của ông Trần văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ theo Quyết Định 4257 / QĐ .UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 đã có Giấy chứng nhận quyền sử đất giao cấp 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ số 23 cho gia tộc và Phần đất 3012 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ số 23 của tôi đã khai khẩn , tạo lập , sinh sống ổn định từ năm 1997 đến ngày nay theo quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 . Tôi không được có sự Tổ chức giải quyết theo đúng trình tự thủ tục giải quyết hành chánh quy định của pháp luật , không cho thư mời , không cho đối chất các vấn đề liên quan , ban hành liên tục các văn bản sai trái mà không có sự tổ chức theo đúng trình tự quy định...Phát sinh ra vô số những điều sai trái ngược ngạo , sai trái quy định của pháp luật , đã có vô số các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi nhưng lại không có bất kỳ cơ quan nào đại diện của luật pháp , không có can thiệp , không có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chánh đáng của công dân...Liên tục cho áp chế đàn áp tôi , tạo lập vô số các chứng từ không hội đủ đầy đủ các yếu tố tính pháp lý quy định của pháp luật , cho cướp của , cho chiếm đoạt , cho phá hoại hủy hoại vô số các tài sản có giá trị lớn của tôi... 

Nếu sự việc của tôi đã được có Tổ chức giải quyết công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng như các văn bản báo cáo xảo trá lên cấp trên thì sẽ không bao giờ có những sự phát sinh trên thực tế như thế này...  

Tôi tên là Trần Ánh Nguyệt , sinh năm 1945 , CMND : 020758784 cấp ngày 17 / 12 / 2007 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và ông Lưu Vân Minh , sinh năm 1979 , CMND : 023200765 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện tại , cùng cư ngự tại nhà số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 khu phố long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .


Trân Trọng Trình Bày  :
                    
+ Phần Che Dấu Qua Mặt Các Cấp Trên , Cướp Của,Chiếm Đoạt Tiền Của Người Nghèo :


video0102_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176313572914803665?authkey=CKelxKiYlvjVbQ
video0102_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312896408749297?authkey=CKyxtoiJw5ffWw
video0102_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312456183367425?authkey=CMmjlJ2M08KKGQ
video0102_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176310460250420241?authkey=COy91o68ka2p9QE

Ngày 20 / 07 / 2015 , Thực Tế Những Khoảng Hỗ Trợ Vì Sao Người Nghèo Đói Vẫn Cứ Nghèo ?...06 năm cộng thêm với mai mắn thì người nghèo được quyết toán '' cho một lần...của 06 năm '' là Hỗ Trợ Tổng Cộng hơn 500.000đ , trong khi danh sách quyết toán '' Chính phủ '' đã phải chi hơn gần 70 triệu đồng...Như vậy '' người nghèo '' được hưởng 500.000đ , Còn '' tham nhũng '' thì được hưởng hơn 60 triệu đồng...

Căn cứ vào Danh Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Theo Quyết Định Số số 268 / QĐ Của TTg Ngày 23 / 02 / 2011 Và Thông báo thông tư 190 / 2014 / TBTT Của Bộ Tài Chính Ngày Về Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Tp.HCM .

Theo danh sách như trên thì được thể hiện cụ thể gồm các yếu tố như sau : Cột số thứ tự , cột tên , Cột tổng số tiền phải chi cho một năm , cột mã số hộ , Cột tiền phải chi cho một tháng , cột chữ ký... Và không có cột tính tiền bằng 01 Quý là tổng 03 tháng...

Mỗi 01 năm chính phủ điều có điều chỉnh tăng thêm số tiền hỗ trợ của 01 tháng ; năm 2009 là 46.000đ , năm 2010 là 46.000đ , năm 2011 là 92.000đ , năm 2012 - 2013 - 2014 là 138.000đ...Và cột tổng số tiền của 01 năm phải chi , năm 2009 dao động từ 8,1 triệu đồng cho tới năm 2014 là 12 triệu đồng / năm .

Như vậy , ở cột Năm giao động từ 8.1 triệu của năm 2009 đến 12 triệu của năm 2014 là phần tiền xóa đói giảm nghèo với mức lương tối thiểu của 01 người ; còn ở cột tháng 138.000đ là phần hỗ trợ tiền điện...và đã gộp chung chỉ có 01 cột chữ ký nhưng lại chỉ đưa phần tiền điện , còn tiền xóa đói giảm nghèo thì ăn chặn ....

Còn trên thực tế '' cách tính cho người nghèo '' như thế này : Lấy số tiền của năm 2009 = 46.000đ làm 01 Quý của tổng 03 tháng = 138.000đ cho 01 tháng phù hợp với 138.000đ hỗ trợ của năm 2014  ; Còn hỏi những Quý còn lại của 01 năm thì ở đâu ? - Trả lời Ở cấp trên không có đưa xuống thì ở cấp dưới không có kêu ra hỗ trợ...Và người nghèo đã được hưởng hỗ trợ hơn 500.000đ , được ký 06 chữ ký cho một lần của 06 năm , trong khi '' chính phủ '' đã phải chi trên danh sách '' chứng từ '' gần 70 triệu đồng cho 06 năm !!!

Mai mắn + 06 năm = mới quyết toán 01 lần , ký 06 chữ ký , mới được nhận hỗ trợ Người nghèo hơn 500.000 đ  ; Và chắt chắn là đã có vô số , có rất nhiều '' Người nghèo '' đã thoát nghèo hết rồi , Còn những '' lợi ích khác '' người nghèo nào được hưởng của pháp luật...? Danh Sách chỉ là những kẻ giàu có như tên Trần Thị Huyền Trang ( con Bà Trần Thị Liên ) ở cả 02 địa chỉ Đường Nguyễn Xiễn và Đường số 24 và tên của các con khác của bà Trần Thị Liên - là Tổ trưởng tổ 13 khu phố Long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 Đã có tên trên danh sách '' chứng từ Nghèo '' từ nhiều năm trước trong khi họ giàu xụ : thanh toán sang bán chuyển nhượng trái pháp luật hơn 240.000 m2 đất của ông Trần Văn Của mà gọi là Nghèo , lấy chứng từ giả nghèo để che đậy...


- Ngày 07 / 07 / 2015 , Thanh tra công an quận 9 luôn né tránh tiếp công dân , các cửa phòng của thanh tra thì khóa , trốn trong phòng photo chứng từ , không có mặt tại nơi làm việc tiếp công dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6174991327974754305?authkey=CNbLvoPHtJ700wE
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134

+ Truongsinh1979 - 1 
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

+ Truongsinh1979.kasa - 2 
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

+ Trananhnguyet020758784 - 3 
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

+ MinhLuuVan7 - 4 
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts

+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

Truongsinh1979 
http://truongsinh1979.blogspot.com/

01 - Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2015/03/the-gioi-van-luon-tot-ep-luon-cho-ban.html

02 - Tôi Luôn Thấy Những Điều Mới Mẻ Mỗi Ngày...Những Tiện Ích Và Những Ý Tưởng...Để Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh...Hàng Tỷ Người Đang Hình Dung Ra Và Mỗi Người Trong Họ Đều Cố Gắng Để Thực Hiện....Thì Trái Đất Này Và Mọi Cuộc Sống Sẽ Rất Tốt Đẹp Bền Vững...
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2015/06/hmhjjkyujkh.html
03 - Vụ Án Đã Hơn 08 Tháng Nay ''  Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post...Sự Đảm Bảo Chắc Chắn ''...Đầy Sự Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Vô Số Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật . '' Cơ Quan '' Đã Đánh Đổi Bao Nhiêu Tiền Tỉ ?  Được Chia Phần Bao Nhiêu ?  Để Đánh Đổi Danh Dự , Để Đánh Đổi Uy Tín , Bôi Nhọa Hình Ảnh Đảng Bộ Nhân Dân Việt Nam...
https://plus.google.com/collection/sAydY?hl=vi

04 - Vụ Án ''  Hơn 18 Năm ( Đã Qua 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ ) , Tòa Án Nhân Dân Quận 9-Tp.Hồ Chí Minh Thanh Toán Phân Xử Chiếm Đoạt 7600 m2 Và Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Vô Số Những Vi Phạm Pháp Luật Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Nhưng Lại Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân , Của Tôi . Không Có Sự Tổ Chức Theo Dõi Và Giám Sát Bảo Vệ Công Dân , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Không Có Cơ Quan Đại Diện Nào Tiếp Xúc Đối Thoại Ghi Nhận Sự Việc...Và Tạo Thuận Lợi Như Đã Xẩy Ra Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi Đầy Ngược Ngạo Sai Trái ( Xem Các Video Mới Đăng Tải )...
https://plus.google.com/collection/EQ4dY?hl=vi

Phương Liên Tịnh Xứ - 1
https://plus.google.com/u/0/collection/oAyaW

Phương Liên Tịnh Xứ - 2
https://plus.google.com/collection/QREbW?hl=vi

Phương Liên Tịnh Xứ - 3
https://plus.google.com/u/0/collection/s6JbW

Anti Aging  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/b/116981967362991791144/116981967362991791144/posts

Anti Aging  001  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

Anti Aging  002  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums

Anti Aging  003  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums

+ Blog  001 -  Người Có Công Dìn Giữ Quê Hương Đất Nước Vào Thời Kỳ  Đại Nam Năm 1815 -  Thời Kỳ  An Nam -  Và Thời Kỳ  Việt Nam .
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/11/2014-11-20-nguoi-co-cong-din-giu-que.html

+ Blog  002 -  Lược Sử Luuvanminh1979  :   kỹ Thuật Học Siêu Tốc - Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ I :  Bất Khả Xâm Phạm . '' Vì Sao Những Người Nỗi Tiếng Đã Luôn Luôn Ám Chỉ Với Bạn Rằng : Bạn Có Thể Có Một Số Tiền Rất Lớn Nhưng Bạn Không Có Sự Thịnh Vượng Trong Đó...''
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

Đón Xem Kỳ Sau :  Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ II :  Siêu Tân Tinh - Cách Nhận Biết , Sử Dụng , Và Tạo Ra Cơn Gió Mạnh...Thổi Bạn Đi Xa .

+ Blog  003 -  Các Cấp Lãnh Đạo .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5932998084351075265

Hơn 500 Tài Liệu Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Miễn Phí 100 % . Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/dinh-duong-va-suc-khoe.html

Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/tinh-yeu-hon-nhan-gia-inh.html

Lược Sử Luuvanminh1979 :  Kỹ Thuật Học Siêu Tốc - CoLin Rose
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

Nhạc Của Tôi      
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6

You Tube     
https://www.youtube.com/channel/UCcihIOsAxKhWLMgvbeaDtGA/feed


Đặt Sản Nấm Mối  Năm 2014
https://plus.google.com/u/0/collection/IPRKZ
Đặt Sản Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034707732729277441
ĐS. Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034715081025846129
ĐS1. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034721338327831649
ĐS2. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034725329451344849
ĐS3. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034727275592903297
ĐS4. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034749728418578385
ĐS5. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034753111949188625
ĐS6. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034754611295060913
ĐS7. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034758099647685169
ĐS8. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034762803613015009
ĐS9. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034763413016645313
ĐS. Nấm Sấy Khô 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034767463942587809
ĐS11. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037325916985929281
ĐS12. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037332383507597889
ĐS13 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0130
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040273852464189121
ĐS14 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0131
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040275956979604849
ĐS15 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0132
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040277807036312689
ĐS16 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0133
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040281594496509025
ĐS17 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0136
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040286730082890881
ĐS18 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0137
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040287670854527057
ĐS19 . Nấm Mối Sấy Khô 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0138
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040288651568043809
ĐS20 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 22 -  MVI_0139
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040289546479633553
ĐS21 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 23 -  MVI_0141
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040290313674766001
ĐS22 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 24 -  MVI_0142
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040291021367026513

Twiter 
https://twitter.com/nguyenkasa1979

Adrive1  
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing

Adrive2
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing

Y Học Diễn Ca  
http://www.docstoc.com/docs/44796317/DI%E1%BB%84N-CA

Hướng Dẫn    
http://www.docstoc.com/docs/44796283/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sinh-Kh%C3%B4ng-T%E1%BA%ADt-B%E1%BB%87nh

Công Nghệ Sạch  
http://www.google.com.vn/search?num=10&hl=vi&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=761&q=truongsinh1979&oq=truongsinh1979&gs_l=img.12...10605.30341.0.32346.18.11.2.5.2.0.74.774.11.11.0...0.0...1ac.1.ge-X-w7aREY

Docstoc-1      
http://www.docstoc.com.lax.llnw-trials.com/profile/trananhnguyet19451 Docstoc-2       
http://www.docstoc.com/profile/nguyenkasa Docstoc-3      
http://www.docstoc.com/profile/truongsinh1979 Docstoc-4 
http://www.docstoc.com/profile/trananhnguyet1945 4shared-3    
http://www.4shared.com/u/gfYpAfhw/luuvanminh1979.html
4shared-4   
http://www.4shared.com/u/fvFGfSN_/nguyenkasa.html
4shared-5   
http://www.4shared.com/folder/MLTdlEeH/_online.html
4shared-7
http://www.4shared.com/u/cmo_HFH3/Truongsinh1979.html
4shared-1    
http://www.4shared.com/u/t6ye57A-/trananhnguyet1945.html
4shared-2    
http://www.4shared.com/u/2yh914qn/TranVanCua.html
4shared-6
http://search.4shared.com/q/0100/Ng%C3%A0y

Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761

Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921

Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961

Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609

http://www.stumbleupon.com/stumbler/nguyenkasa

https://www.facebook.com/leo.mic.756

Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam , Đây Là Địa Chỉ Đã Giao Cấp Số Nhà Xảo Trá Cho Tôi Ở Trên Văn Bản . Vị Trí Đúng Của Tôi Đã khai Khẩn Và Sử Dụng Đất Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Là Đầu Ngã Ba Đường Nguyễn Xiển - Đường Số 25 ( Vị Trí Nhà Đối Diện Đầu Đường Số 25 )

Tôi Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Bất Kỳ Ai Vị Trí Sử Dụng 3012 m2 Đất Của tôi . Và tôi Cũng Không Có Nhập Hộ Khẩu Vào Bất Kỳ Nhà Ai Khác Như Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Đã Thấy Có Sự Lồng Ghép Xảo Trá Vị Trí 625 Nguyễn Xiển - Cơ Sở Mộc Chí Thành Trên Khuôn Viên Đất Của Tôi Sư Dụng .

Đến Nay ( 03 / 03 / 2014 ) , Công An Cũng Chưa Có Sự Giải Quyết Cho Tôi Giao Cấp Sổ Cư Trú KT2 Hoặc Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu Theo Đúng Quy Định Tại Vị Trí Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Khiếu Nại .
Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dânhttps://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953

Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét