Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

+ Phần Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường - 2015 03 14 ...

.....
..........
.............
...................

https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126441310905399265
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126438733375391505
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126437847800828929
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126436213739849201
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126432189482386001


Đồng Kính Gởi :

- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Bưu Chính Viễn Thông .

Về Việc :

1 / Thanh Tra Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Đã Trả Lời Trên Điện Thoại Ở Văn Thư Lưu Trữ Hiện Tại Không Có Tiếp Nhận Được Bất Kỳ Đơn Khiếu Nại Nào Với Tên Trần Ánh Nguyệt , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Vì Thế Hướng Dẫn Tôi Tiếp Tục Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Bằng Đường Bưu Điện Và Gởi Qua Email Của Tổng Cục Đã Chỉ Dẫn...

2 / Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Điều Tra Về Việc Công Dân Có Gởi Có Chứng Từ Giấy Bưu Điện Nhưng Thư Và Chứng Từ Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền . Tôi Đã Đính Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Gởi . Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Có Phương Hướng Và Xử Lý Đảm Bảo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Được Tới Đúng Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Theo Chứng Từ Đã Gởi...


Trân Trọng Trình Bày :

Hôm Nay , Ngày 14 / 03 / 2015 Theo Sự Chỉ Dẫn Của Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Trực Thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường . Tôi Đã Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Đính Kèm Các Chứng Từ Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Có Gởi 04 Đơn Khiếu Nại Tới Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 10 Tôn Thất Thiết , Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội . Kính Mong Các Cấp trực Thuộc Thẩm Quyền Xem Xét Can Thiệp Giải Quyết Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

- Và Kính Nhờ Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Chuyển Đơn Bản Sao Này Và Bản Sao Các Chứng Từ Của Bưu Gởi Của 04 Đơn Khiếu Nại Nêu Trên Tới Bộ Bưu Chính Viễn Thông Xem Xét Giải Quyết .

- Tôi Có Đính Kèm Thêm Đơn Bản Sao Đã Gởi Cho Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Ngày 28 / 02 / 2015 Cùng Với Thư Mời Có Vấn Đề Và Biên Bản Làm Việc Ngày 13 / 03 / 2015 Cho Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Thấy Nhiều Khía Cạnh Khác Của Vấn Đề , Hiểu Rõ Những Sự Việc Đang Diễn Ra Trên Thực Tế Đầy Sai Trái Cho Áp Chế Đàn Áp , Phân Chia Tài Sản Của Tôi Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật...Một Lần Nữa Kính Mong Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Khẩn Cấp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Bảo Vệ Tính Mạng Và Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Đang Bị Đe Dọa Cho Áp Chế Đàn Áp Ngược Ngạo , Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt...


Trân Trọng Kính Chào .


-------------------------------------------------------------------------------+ MVI_0259 - 2014 / 12 / 18 - Cơ Quan Đề Cập Những Vấn Đề An Sinh Xã Hội Hiện Tại , Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Toàn Là Cho Áp Chế Bằng Chứng Từ Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Xác Đáng , Trù Dập Người Dân Áp Chế Căn Cứ Vào Những Chứng Từ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Các Vấn Đề Liên Quan Sai Trái Pháp Luật , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Thì Làm Sao Có Sự Phát Triển Xã Hội , Những Cái Gì Còn Được Thấy Được Tại Nhà Của Tôi Là '' Những Cái Cho '' Của Chính Quyền Đó...Đã Tạo An Sinh Của Nhân Dân Như Thế Đó...Mọi Cái Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Điều Đã Bị Cướp Hết Rồi...Đã Hơn 17 Năm Sống Chỉ Còn Như Da Bọc Xương - Như Xọ Xương Khô , Được Tới Ngày Nay Là Mai Mắn Lắm Rồi...

+ MVI_0259 - 2014 / 12 / 18 - Cơ Quan Đề Cập Những Vấn Đề An Sinh Xã Hội Hiện Tại , Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Toàn Là Cho Áp Chế Bằng Chứng Từ Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Xác Đáng , Trù Dập Người Dân Áp Chế Căn Cứ Vào Những Chứng Từ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Các Vấn Đề Liên Quan Sai Trái Pháp Luật , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Thì Làm Sao Có Sự Phát Triển Xã Hội , Những Cái Gì Còn Được Thấy Được Tại Nhà Của Tôi Là ''  Những Cái Cho '' Của Chính Quyền Đó...Đã Tạo An Sinh Của Nhân Dân Như Thế Đó...Mọi Cái Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Điều Đã Bị Cướp Hết Rồi...Đã Hơn 17 Năm  Sống Chỉ Còn Như Da Bọc Xương - Như Xọ Xương Khô , Được Tới Ngày Nay Là Mai Mắn Lắm Rồi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101248106588166161


+ Kế Hoạch Của Những Kẻ Đang Câm Thù Nhất Tại Đây , Như Toàn Bộ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cho Thấy , Toàn Bộ Khuôn Viên Nằm Ngoài 7600 m2 Đất... Là Đất Công Thổ - Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý Khoảng 840.000 m2 Đất . Nhưng Trên Thực Tế Đất Này , Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương 840.000 m2 Đất Này Đã Chuyển Đổi Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Cho Dòng Họ Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ Cho Cả Dòng Họ Của Ông Nắm Giữ Dưới Sự Cai Quản Của Cả Dòng Họ Tên Võ Văn Cường , Bà Trần Thị Rê... - Là Phía Bên Nhà Chồng Đứng Tên . Xây Dựng Kiên Cố Hơn 30 Căn Nhà Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép , Giao Cấp Vô Số Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá Sai Trái...Và Hiện Đang , Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Chính Vì Vậy , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Bảo Vệ Bằng Nhiều Cách Thức Đàn Áp Gia Đình Tôi Do Chính Ông Đã Chỉ Đạo : Cho Bảo Vệ Khu Phố Canh Me Lấy Cắp Chứng Từ Trong Hộp Thư Trước Cổng Nhà Tôi Và Rất Nhiều Hành Vi Cụ Thể Khác Nữa...Như Các Đoạn Video Trên Đã Đăng Tải Những Hành Vi Cụ Thể Đã Xảy Ra...


+ MVI_0255 - 2014 / 12 / 17 , Vị Trí Hiện Đang , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Áp Chế Bằng Hồ Sơ Chứng Từ Giả Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Tại Vị Trí Nhà Của Lữ Phúc Nhị - Số 725 Nguyễn Xiển ( Hộ Lữ Hảo - Lữ Phúc Nhị Là Con , Chỉ Có Một Mãnh Đất Khoảng 400 m2 Mà Đã Giao Cấp 04 Số Nhà Sai Trái Quy Định Từ 719 - Cho Tới Số 725 Nguyễn Xiển Sai Trái Đương Thời Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Chưa Có Xây Dựng Nhà Cửa Gì Hết Mà Lại Giao Cấp 04 Số Nhà -  Không Có Nhà Cửa Mà Cũng Giao Cấp Số Nhà , Còn Người Có Nhà Cửa - Tôi Đã Đi Xin Số Nhà Hơn 12 Năm Thì Cũng Không Giao Cấp Số Nhà - Và Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Được Giao Cấp Sinh Ra Trong Trường Hợp Nghịch Lý Này Mới Chịu Giao Cấp Số Nhà Cho Tôi Để Che Dấu Những Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Tại Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương ) Và Giao Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Sai Trái Cho Trần Thị Nhung Là Vợ Của Lữ Phúc Nhị...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101239251878699937+ Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh  ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Về Việc Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay Đã Có Hành Vi Che Dấu Văn Bản Không Niên Yết Tại Cơ Quan... ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Của Bảo Vệ Khu Phố Như Tôi Đã Nêu...Cho Thấy Cái Gốc Vấn Đề Hiện Tại Là Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Sử Dụng Những Cán Bộ Nhân Viên Làm Việc , Không Có Lưu Trữ Chính Thức Của Cơ Quan , Không Hợp Pháp . Làm Việc Để Ký Xác Nhận , Tạo lập Vô Số Các Chứng Từ Sai Trái...Và Di Chuyển Họ Đi Nơi Khác Khi Có Sự Cố Xảy Ra...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Che Dấu - Dấu Kín Không Công Khai , Không Minh Bạch .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134

+ Truongsinh1979 - 1 
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

+ Truongsinh1979.kasa - 2 
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

+ Trananhnguyet020758784 - 3 
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

+ MinhLuuVan7 - 4 
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts

+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

2015 07 27  - Công an quận 9, Tp.Hồ Chí Minh :  chỉ đạo Cho phá hoại , chặt phá , chiếm đoạt , Áp chế đàn áp từ khuôn viên 3012.8 m2 đất , thửa 51 , tờ bản đồ số 23 , đường Nguyễn Xiễn ... mở lối cho càng quét để thành vị trí thửa 630 , đường Nguyễn Văn Tăng...  

1  - 2015 07 27 - video0111 :  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177711043760439953?authkey=CJaIlZON8MOctgE

2  - 2015 07 31 - MVI_0404 :
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177712407408518177?authkey=CMDx56_v4t_FFw 

2011 / 12 / 19  -  10 Vị Trí Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Của Tên Võ Văn Cường , Và Cho Cả Dòng Họ Đứng Tên Sử Dụng Sang Bán Chuyển Nhượng , Sang Tên...Theo Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm . Đến Ngày Nay Đã Xây Dựng hơn 30 Căn Nhà Kiên Cố Trái Phép...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040648042821400145
2014 / 06 / 11  Đoạn 1 - Tên Võ Văn Cường Cướp Của Phá Hoại Hủy Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi.https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6023616062549489377


2014 / 07 / 26 -  MVI_0146 Qua Đoạn Phim Này , Các Anh Em Của Tên Võ Văn Cường  Đoạn 02 :
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040294477115159361

2014 05 12 - MVI_0147 Đoạn 03: Người Em Ruột Của Tên Võ Văn Cường Khiêu Khích 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040639343738731425

2015 07 02  - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...

1https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177125827354061601?authkey=CKGsoc_J2cnz_gE

2https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177128044770832033?authkey=CKKRvdvU7OGqfQ


2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày   27  /  07  /  2015 .

ĐƠN KIẾN NGHỊ

2015 07 27  - Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo , cho chiếm đoạt , cho cướp của...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176321451511199873?authkey=CIOszeCL7ruuogE

Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- .......

+ Về Việc :
Đã hơn 18 năm , không tổ chức giải quyết các đơn khiếu nại của tôi về việc giải quyết Phần đất 7600 m2 đất của ông Trần văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ theo Quyết Định 4257 / QĐ .UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 đã có Giấy chứng nhận quyền sử đất giao cấp 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ số 23 cho gia tộc và Phần đất 3012 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ số 23 của tôi đã khai khẩn , tạo lập , sinh sống ổn định từ năm 1997 đến ngày nay theo quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 . Tôi không được có sự Tổ chức giải quyết theo đúng trình tự thủ tục giải quyết hành chánh quy định của pháp luật , không cho thư mời , không cho đối chất các vấn đề liên quan , ban hành liên tục các văn bản sai trái mà không có sự tổ chức theo đúng trình tự quy định...Phát sinh ra vô số những điều sai trái ngược ngạo , sai trái quy định của pháp luật , đã có vô số các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi nhưng lại không có bất kỳ cơ quan nào đại diện của luật pháp , không có can thiệp , không có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chánh đáng của công dân...Liên tục cho áp chế đàn áp tôi , tạo lập vô số các chứng từ không hội đủ đầy đủ các yếu tố tính pháp lý quy định của pháp luật , cho cướp của , cho chiếm đoạt , cho phá hoại hủy hoại vô số các tài sản có giá trị lớn của tôi... 

+ Nếu sự việc của tôi đã được có Tổ chức giải quyết công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng như các văn bản báo cáo xảo trá lên cấp trên thì sẽ không bao giờ có những sự phát sinh trên thực tế như thế này...  

Tôi tên là Trần Ánh Nguyệt , sinh năm 1945 , CMND : 020758784 cấp ngày 17 / 12 / 2007 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và ông Lưu Vân Minh , sinh năm 1979 , CMND : 023200765 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện tại , cùng cư ngự tại nhà số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 khu phố long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .


Trân Trọng Trình Bày  :
                    
+ Phần Che Dấu Qua Mặt Các Cấp Trên , Cướp Của,Chiếm Đoạt Tiền Của Người Nghèo :


video0102_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176313572914803665?authkey=CKelxKiYlvjVbQ video0102_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312896408749297?authkey=CKyxtoiJw5ffWw video0102_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312456183367425?authkey=CMmjlJ2M08KKGQ video0102_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176310460250420241?authkey=COy91o68ka2p9QE

Ngày 20 / 07 / 2015 , Thực Tế Những Khoảng Hỗ Trợ Vì Sao Người Nghèo Đói Vẫn Cứ Nghèo ?...06 năm cộng thêm với mai mắn thì người nghèo được quyết toán '' cho một lần...của 06 năm '' là Hỗ Trợ Tổng Cộng hơn 500.000đ , trong khi danh sách quyết toán '' Chính phủ '' đã phải chi hơn gần 70 triệu đồng...Như vậy '' người nghèo '' được hưởng 500.000đ , Còn '' tham nhũng '' thì được hưởng hơn 60 triệu đồng...

Căn cứ vào Danh Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Theo Quyết Định Số số 268 / QĐ Của TTg Ngày 23 / 02 / 2011 Và Thông báo thông tư 190 / 2014 / TBTT Của Bộ Tài Chính Ngày Về Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Tp.HCM .

Theo danh sách như trên thì được thể hiện cụ thể gồm các yếu tố như sau : Cột số thứ tự , cột tên , Cột tổng số tiền phải chi cho một năm , cột mã số hộ , Cột tiền phải chi cho một tháng , cột chữ ký... Và không có cột tính tiền bằng 01 Quý là tổng 03 tháng...

Mỗi 01 năm chính phủ điều có điều chỉnh tăng thêm số tiền hỗ trợ của 01 tháng ; năm 2009 là 46.000đ , năm 2010 là 46.000đ , năm 2011 là 92.000đ , năm 2012 - 2013 - 2014 là 138.000đ...Và cột tổng số tiền của 01 năm phải chi , năm 2009 dao động từ 8,1 triệu đồng cho tới năm 2014 là 12 triệu đồng / năm .

Như vậy , ở cột Năm giao động từ 8.1 triệu của năm 2009 đến 12 triệu của năm 2014 là phần tiền xóa đói giảm nghèo với mức lương tối thiểu của 01 người ; còn ở cột tháng 138.000đ là phần hỗ trợ tiền điện...và đã gộp chung chỉ có 01 cột chữ ký nhưng lại chỉ đưa phần tiền điện , còn tiền xóa đói giảm nghèo thì ăn chặn ....

Còn trên thực tế '' cách tính cho người nghèo '' như thế này : Lấy số tiền của năm 2009 = 46.000đ làm 01 Quý của tổng 03 tháng = 138.000đ cho 01 tháng phù hợp với 138.000đ hỗ trợ của năm 2014  ; Còn hỏi những Quý còn lại của 01 năm thì ở đâu ? - Trả lời Ở cấp trên không có đưa xuống thì ở cấp dưới không có kêu ra hỗ trợ...Và người nghèo đã được hưởng hỗ trợ hơn 500.000đ , được ký 06 chữ ký cho một lần của 06 năm , trong khi '' chính phủ '' đã phải chi trên danh sách '' chứng từ '' gần 70 triệu đồng cho 06 năm !!!

Mai mắn + 06 năm = mới quyết toán 01 lần , ký 06 chữ ký , mới được nhận hỗ trợ Người nghèo hơn 500.000 đ  ; Và chắt chắn là đã có vô số , có rất nhiều '' Người nghèo '' đã thoát nghèo hết rồi , Còn những '' lợi ích khác '' người nghèo nào được hưởng của pháp luật...? Danh Sách chỉ là những kẻ giàu có như tên Trần Thị Huyền Trang ( con Bà Trần Thị Liên ) ở cả 02 địa chỉ Đường Nguyễn Xiễn và Đường số 24 và tên của các con khác của bà Trần Thị Liên - là Tổ trưởng tổ 13 khu phố Long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 Đã có tên trên danh sách '' chứng từ Nghèo '' từ nhiều năm trước trong khi họ giàu xụ : thanh toán sang bán chuyển nhượng trái pháp luật hơn 240.000 m2 đất của ông Trần Văn Của mà gọi là Nghèo , lấy chứng từ giả nghèo để che đậy...

--------------------------

+ Phía Bên Công An Quận 9 : Chuyên Giao Cấp Chứng Từ Sổ Hộ khẩu Giả Trá Cho Công Dân , Cho Áp Chế Đàn Áp  Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Công Dân , Không Có Cho Công Dân Bất kỳ chứng từ hành chánh giải quyết nào cả... 

2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ

- Ngày 07 / 07 / 2015 , Thanh tra công an quận 9 luôn né tránh tiếp công dân , các cửa phòng của thanh tra thì khóa , trốn trong phòng photo chứng từ , không có mặt tại nơi làm việc tiếp công dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6174991327974754305?authkey=CNbLvoPHtJ700wE

------------------------
-


+ Phía Bên Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Ngày 02 / 07 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Công Dân Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần Sai Trái Quy Định , Tổ Chức Che Dấu Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá Không Công Khai , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Trong Nội Bộ...Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Áp Chế Đàn Áp Sai Trái...  


Đơn Khiếu Nại Tố Cáo  

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177112263359896449?authkey=CJq8m9qu-IvUEA

Về Việc :

Bà Nguyễn Anh Đào - Chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục thuế quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , đã có hành vi vi phạm pháp luật đất đai , không tồ chức xử lý các đơn thư khiếu nại...cũng như đơn khiếu nại ngày 01 / 07 / 2015 của tôi không theo đúng quy định của pháp luật , không thư mời , không văn bản trả lời đơn tôi đã đủ điều kiện thụ lý hay không đủ điều kiện thụ ký . Tạo lập chứng từ đóng thuế nhà đất chồng chéo sai trái , Tôi có 02 mảnh đất riêng biệt gồm có :

- Mảnh đất thứ nhất , có khuôn viên 3012.8 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ 23 , là đất tôi đã khai khẩn , tạo lập nhà của , và sinh sống ổn định từ năm 1997 cho tới ngày nay và đã có quyết định số 3148/ QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 .

- Mảnh đất thư hai , có nguồn gốc từ việc giải quyết 7600 m2 của ông Trần Văn Của đứng bộ và giao trả lại cho gia tộc 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ 23 theo quyết định số 4257/QĐ.UBND.TP ngày 07 / 10 / 2008 như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cấp cho gia tộc ông Trần Văn Của . 


+ 2015 07 11 - video0079_cut 1  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170280533660402033?authkey=CPK1lsn57Pjp-gE

+ 2015 07 11 - video0079_cut 2  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170280134867880129?authkey=CIXU08nEyPaZQA

+ 2015 07 11 - video0079_cut 3  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170279707153758289?authkey=CIC5io7TjLzLZA

+ 2015 07 11 - video0079_cut 4  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170279236990814849?authkey=CNPI-9bM9O-9vgE

+ 2015 07 11 - video0079_cut 5  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170278794223163057?authkey=CMuvzfiH86rfSA

+ 2015 07 11 - video0080_cut 1  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170278329348217553?authkey=CIb8xsr4qZLDew

+ 2015 07 11 - video0080_cut 2  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170277892998209569?authkey=CMm7rf7as-eFVA 

+ 2015 07 11 - video0080_cut 3  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170277337039707249?authkey=CPSIv_K39Z3kuQE

+ 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1a : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170259571899336257?authkey=CKuW68uOho_IqQE

+ 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1b : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170258321510245857?authkey=CJi-yu2Up5KzNQ

+ 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1c : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170257042893576257?authkey=CJaS6pmOmcLR9QE 

+ 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1d : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170255817303729889?authkey=CO34-qKbn-fDNA

+ 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1e : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170254650123197985?authkey=CMmpyqT1ivm2Ug 

+ 2015 07 02 - video0070_cut 1 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170253618244012193?authkey=CK2hq6HH77ffeg

+ 2015 07 02 - video0070_cut 2 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170253201456247649?authkey=CMjf_KfBu_zbhwE

+ 2015 07 02 - video0070_cut 3 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170252723066365297?authkey=CMalk_6Zgeq56QE

+ 2015 07 02 - video0070_cut 4 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170252202040421905?authkey=CO-pyaPYzL2tqwE

+ 2015 07 02 - video0070_cut 5 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170251712831149617?authkey=CI-Dmt_StJzgNg

+ 2015 07 02 - video0070_cut 6 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170251314665443953?authkey=COPnht6t2tnyGQ 

+ 2015 07 02 - video0071_cut 1 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Cố Ý Giao Cấp Biên Bản Họp Ngày 02 / 07 / 2015 Sai Trái , Không Có Nội Dung Tờ Thứ 02 ( Tổng Cộng Có 03 Tờ )...Bởi Sự Tổ Chức Đầy Giả Trá Sai Trái Áp Chế Đàn Áp...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170250787524773233?authkey=CJq7t9qzi-TpdQ 

+ 2015 07 02 - video0071_cut 2 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Cố Ý Giao Cấp Biên Bản Họp Ngày 02 / 07 / 2015 Sai Trái , Không Có Nội Dung Tờ Thứ 02 ( Tổng Cộng Có 03 Tờ )...Bởi Sự Tổ Chức Đầy Giả Trá Sai Trái Áp Chế Đàn Áp...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170250360525774353?authkey=CMvqnNnvltSAuwE 

+ 2015 07 02 - video0072_cut 1 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170249930627694177?authkey=CJSY5MLWxInO5wE 

+ 2015 07 02 - video0072_cut 2 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170249533433349889?authkey=CNOF7PjDxJy91wE

+ 2015 07 02 - video0072_cut 3 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170246521401182225?authkey=CProgu7NwOS8Dw 

+ 2015 07 02 - video0073_cut 1 : Đến Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Tại Cơ Quan... Do Đại Diện Tổ Chức Giả Trá Áp Chế Đàn Áp , Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Ngày 02 / 07 / 2015 Của Cơ Quan Không Chịu Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170246090133462657?authkey=CPjCvdmbt7PriAE 

+ 2015 07 02 - video0073_cut 2 : Đến Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Tại Cơ Quan... Do Đại Diện Tổ Chức Giả Trá Áp Chế Đàn Áp , Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Ngày 02 / 07 / 2015 Của Cơ Quan Không Chịu Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170245732470475153?authkey=CI-i5-T7muyLqQE 

+ 2015 07 02 - video0074_cut 1 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170245298522112369?authkey=CJW9wuDX2tW25gE 
+ 2015 07 02 - video0074_cut 2 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170244782170226689?authkey=CIal18_O-YjagwE 
+ 2015 07 02 - video0074_cut 3 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170244248799593617 
+ 2015 07 02 - video0074_cut 4 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170243608360702513?authkey=CJXcnqDD5uLZogE 
+ 2015 07 02 - video0075_cut 1 : Tại Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nhận Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Và 24 Tài Liệu Đính Kèm Theo Đơn Về Việc Yêu Cầu Tôi Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Lần Kê Khai Thứ 03 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Đất Đai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170243299287032017?authkey=CNqI2ZDbg8mK3wE 
+ 2015 07 02 - video0075_cut 2 : Tại Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nhận Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Và 24 Tài Liệu Đính Kèm Theo Đơn Về Việc Yêu Cầu Tôi Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Lần Kê Khai Thứ 03 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Đất Đai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170242941249047185?authkey=CIuyxNeQmMn_nAE


+ 2015 07 02 - video0076  : Ông Nguyễn Hữu Đông , Hẹn Tiếp Tục 03 Tháng Thu Thập Tài Liệu Chứng Cứ Tại Tòa Án Quận 9- Tp.HCM...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170242161168992433?authkey=CPWWnvfqyb2IhQE


----------------------


+ Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Kể Từ Ngày 20 / 06 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái :  Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Quy Định Cho Đến Ngày Nay...


+ MVI_0377 - Ngày 19 / 06 / 2015 :  Đưa Tên Võ Văn Cường - Châu Thị Lâu ( là Vợ ) Khiêu Khích Đe Dọa Mạng Sống Sau Khi Đốt Phá..., Liên Tiếp Chặt Phá Hủy Hoại Rất Nhiều Cây Trồng Của Tôi...Để Đe Dọa , Ngăn Cản Vụ Việc Đơn Khởi Kiện '' Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post '' Ngày 09 / 12 / 2014 Ra Trước Pháp Luật Xử Lý... 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163212592154514097

+ Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 6 Và Thông Báo Khẩn Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Ngày 20 / 06 / 2015...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163191473406998145

+ Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Lần 2 Ngày 20 06 2015...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163190177009845617

+ Video0050 - Ngày 15 / 06 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 15 / 06 / 2015 , Căn Cứ Vào Biên Nhận Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 , Để Bát Đơn , Trả Lại Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2015 , Chủ Đích Của Ngày 08 / 06 / 2015 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi...
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182947952700209
2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182617551806177
3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182367232112465
4  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182068019005937
5  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181769382327169+ 

+ Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Ông Võ Văn Cường ) Liên Tục Lén Lúc Đốt Phá Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Ngày 21 / 04 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159112812844115969

+ Video0048 - Ngày 08 / 06 / 2015  :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh , Luôn Luôn Áp Chế Đàn Áp Thu Lấy Lại Các Văn Bản Chánh Gốc Để Cướp Mọi Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Dân...Và Áp Chế Đàn Áp Không Giao Cấp Biên Nhận Khi Tôi Giao Nộp Hồ Sơ Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159165029415902737

2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164735003933921

3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164236871267473

4  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159148451853339409

+ Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM4yKWHn6zhodLKiHAw9X9VF1DKH0J0gegJlG2F

+ Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMsAyq1Lu0jPFaobB9TPAh2fsl9b150u_gSqGLF

+ Video0044 - Ngày 29 / 05 / 2015 - Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 , Nội Dung Buổi Hợp Không Đúng Với Nội Dung Thư Mời Ngày 22 / 05 / 2015 Là '' Nhận Kết Quả Giải Quyết Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 ''....Trong Khi Buổi Hợp Có Tính Chất Hướng Dẫn , Bắt Đầu Tổ Chức Đưa Vụ Việc '' Đơn Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post '' Ra Để Giải Quyết , Và Yêu Cầu Tôi Nộp Bổ Sung Chứng Từ Hành Chính Khiếu Kiện...
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181397344395665

2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181099671799585

3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180856681982897

+ Video0045 - Ngày 29 / 05 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 ,...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180633089163313

+ Video0046 - Ngày 29 / 05 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 ,... 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180416546880433


-----------------------------


+ Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái :

..........
..............
.........................

+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0351  -  Tại Tòa Án Quận 9 , Các Số Trình Tự Bút Lục Được Đánh Sai Trái Và Mất Rất Nhiều Số Bút Lục Không Rõ Ràng , Che Dấu Nhiều Văn Bản Không Rõ Ràng . Đã Hơn 08 Tháng Cố Ý Không Cung Cấp Cho Tôi Tài Liệu Của Các Khởi Kiện , Khi Tòa Án Quận 9 Cho Tôi Xem Sơ Qua Toàn Bộ Các Tập Hồ Trong Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên Đang Khởi Kiện Đầy Rẫy Những Sự Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Không Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật . 
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159147917086333153
2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159147152698546561
3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159146194389808561

+ Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngày 05 / 04 / 2011 - Bản Mẫu Có Chi Tiết Tọa Độ Rõ Ràng . Đối Chiếu Thửa '' 630 - Tờ 23 '' Là Sự Lồng Ghép Giả Trá , Không Có Cơ Sở Rõ Ràng . Trong Khi Các Thửa Xung Quanh Giáp Ranh Tất Cả Đều Là Chữ Số Thửa là Số Nhỏ So Với Số 630 Thì Nó Không Có Phù Hợp...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNHCETVpUUiV11vRUj5XaJGPb78xCMYecISjd9a

+ Bút Lục 160 - 143 Đơn Khởi Kiện Ngày 16 / 10 / 2014 - Tài Liệu Do Các Nguyên Đơn Cung Cấp . Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Không Đúng Mẫu Quy Định = Không Có Khung Cột Móc Chi Tiết Tọa Độ Các Gốc Độ Mốc Giới  + Được Để Tên Đường Là Nguyễn Văn Tăng ( Còn Đất Của Tôi Thuộc Đường Nguyễn Xiển ) . Và 02 Cái Quyết Định 4257 / Nêu Trên Không Có Nêu Tên Nơi Nhận Là Có Tên Của Các Khởi Kiện , Các Cơ Quan Chưa Biết Đến , Chưa Xác Định Về Những Người Khởi Kiện Này Là Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan...Thì Cơ Sở Nào Cho Họ Chính Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ... Trong 262 Bút Lục Số Không Có Chi Tiết Chứng Từ Của Tên - Hộ Khẩu - Chứng Minh Nhân Dân Của Tên Trần Kiên Cường Đại Diện Giả Trá...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMNtCwQMxbZZ8SYldCgCqVvg-kwJ2sqyCXhQ-KN

+ Bút Lục 207 - 161 Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Gởi Bằng Đường Bưu Điện - Đơn Xin Gia Hạn - Biên Bản Giao Nhận Ngày 22 / 12 / 2014 . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipPwNrxWqwShR9RFndaT61Xbj2HbBtghQiStGUjq

+ Bút Lục 253 - 208 Biên Bản Giao Nhận - Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Nộp Tay Trực Tiếp Cho Thư Ký Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMBbof0YwZ6VrlmXfepO3cINPE-1DNEmXi-MtAZ

+ Bút Lục 262 - 254 Biên Bản Làm Việc Của Các Bên ( Bà Trần Thị Liên Viết Tên Của Ông Cha Của Bà Sai Trái Để Không Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật ) . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM9m1VAn6HoxDSJv1lPl4gK2H610NzGMX4unff3Pháp Luật Hiện Hành :  Hiện Không Cho Tôi Được Hưởng Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Pháp Luật Đã Quy Định , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân , Của Tôi Một Cách Không Cụ Thể Rõ Ràng , Một Cách Không Nhất Quán Về Cả 05 Con Đường Này : 

- Con Đường Thứ Nhất :
Qua Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Những Hành Vi Và Việc Làm Của Tòa Án Thành Phố Ngày 29 / 05 / 2015 . Có Nghĩa Là Các Cấp Lãnh Đạo Ở Trên Đã Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Nào Đó . Và Cố Ý Che Dấu Tôi Về Những Văn Bản Chỉ Đạo Này . ( Quy Định Của Pháp Luật Thường Cơ Quan Trực Thuộc Cấp Trên Cũng Phải Có Gởi Đến Địa Chỉ Của Tôi , Để Tôi Được Quyền Được Biết Và Theo Dõi , Đó Là Quy Định Của Pháp Luật )...Nhưng Trên Thực Tế Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Gởi Rất Nhiều Lên Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Nhận Bất Kỳ Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Hết Của Các Cơ Quan Trung Ương ???

- Con Đường Thứ Hai :
Cơ Quan Đã Có Sự Phúc Đáp ( Mới Có Phát Sinh Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Thành Phố Nêu Trên ) , Và Phía Bên Bưu Điện Đã Che Dấu , Không Chuyển Phát ?

- Con Đường Thứ Ba :
Hay Tất Cả Các Bưu Phẩm Của Tôi Đã Gởi Điều Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Trung Ương  ;  Moi Móc , Xem Xét , Để Đối Phó , Đảm Bảo Chắc Chắn Ngăn Cản Và Hủy Bỏ Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Của Công Dân , Của Tôi ?

- Con Đường Thứ Tư :
Hay Các Cơ Quan Trung Ương Trực Thuộc Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Không Xử Lý Đơn Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Của Pháp Luật Đã Quy Định ? Không Tiếp Nhận Đơn , Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Hướng Dẫn Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Đã Gởi , Đã Xin Can Thiệp Giúp Đỡ ?

- Con Đường Thứ Năm :
Và Liệu 04 Đến 09 Cơ Quan Cấp Trung Ương , Công Dân Đã Có Liên Tục Gởi Thư Đến Qua Nhiều Năm Liên Tục ( Kể Từ Năm 2012 Đến Ngày Nay ) , Điều Ở Tình Trạng Cố Ý Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Bất Kỳ Đơn Thư Khiếu Nại Nào Của Công Dân , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật Liệu Có Hợp Lý ?


-------------------------------------Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM4yKWHn6zhodLKiHAw9X9VF1DKH0J0gegJlG2F

( Xem Chi Tiết Tiếp Theo Đơn Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Ngày 08 / 06 / 2015 Sẽ Thấy Rõ Ràng Nhiều Hơn Nữa Những Hành Vi Sai Trái Ngược Ngạo , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Bôi Nhọa Hình Ảnh Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam Của Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ) . 

Kính Gởi :  - Quốc Hội Việt Nam .
                    -  Chủ Tịch Nước Việt Nam .
                    -  Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
                    -  Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
                    -  Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :

1 / Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Áp Chế Đàn Áp , Tạo Lập Chứng Cứ Căn Cứ Giả Trá . Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Nêu , Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật Vụ Án Xử Lý Đơn Khởi Kiện '' Khiếu Kiện Hành Vi Hành Chính '' Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post...Đã Hơn 07 Tháng Nay Không Tổ Chức Xử Lý Đơn Khởi Kiện Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .

2 / Và Việc Tôi Đã Có Gởi Bằng Đường Bưu Điện Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Về Việc Cả 02 Cơ Quan :  Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Và Tòa Án Nhân Dân Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần...Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Phản Ảnh Nhưng Tôi Vẫn Không Nhận Được Sự Phúc Đáp Can Thiệp Nào Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Của Tôi . Cũng Như Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Theo Dõi Và Giám Sát Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp Của 02 Mẹ Con Tôi ;  Cũng Như Đến Ngày Nay Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Trung Ương Nhưng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường - Không Ghi Nhận Sự Việc , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , Liên Tục Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi...Bởi Đã Có Một Sự Đảm Bảo Chắc Chắn Của Bưu Điện Ngăn Cản Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đến Các Cấp Trên .

3 / Lãnh Đạo Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Không Có Tiếp Xúc , Không Có Tiếp Công Dân Qua Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Đã Gởi , Đã Có Yêu Cầu Rất Nhiều Lần . Chỉ Đưa Ra Những Đại Diện Pháp Luật Sai Trái , Và Thay Đổi Hết Người Này Đến Thay Đổi Người Khác , Người Nọ Để Né Tránh Sự Việc , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Tôi , Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái Ngược Ngạo Vi Phạm Pháp Luật , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề Từng Chi Tiết Liên Quan...


Trân Trọng Trình Bày :

- Căn Cứ Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Thông Báo Mới Giao Cấp Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Đơn Cung Cấp Tài Liệu... Ngày 08 / 06 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Biên Nhận Mới Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 , Có Nội Dung Đóng Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Sai Trái Là Tôi Đã Giao Nộp Tài Liệu Hồ Sơ Bổ Sung Ngày 27 / 12 / 2015 , Trong Khi Trên Thực Tế Tôi Không Có Sự Giao Nộp Cung Cấp Bổ Sung Tài Liệu Nào Vào Ngày 27 / 12 / 2015...

+ Ngày 08 / 06 / 2015 , Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Nêu Trên , Tôi Đã Có Tới Tòa Án Thành Phố Lúc 10 Giờ Sáng Để Giao Nộp Đơn Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 . Qua Rất Nhiều Lần Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề - Từng Chi Tiết Đầy Đủ Đã Có Phát Sinh Liên Quan , Che Dấu Nhiều Vụ Việc Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Có Gởi Nhiều Cấp Lãnh Đạo Xin Can Thiệp ( Có Nhiều Khía Cạnh Yếu Tố Khách Quan Đã  Có Phát Sinh Chủ Chốt Do Cơ Quan Bưu Điện Đảm Bảo Phụ Trách Chắc Chắn Che Dấu Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Khi Nhân Dân Gởi Các Cấp Trên Xin Can Thiệp , Vì Thế Mới Có Phát Sinh Rất Nhiều Chi Tiết ( Xem Các Video Mới Đăng Tải )...

+ Ngày 08 / 06 / 2015 , Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Vẫn Liên Tục Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá , Và Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi Khi Tôi Vừa Mới Giao Nộp Đầy Đủ Hồ Sơ Mà Lại Đưa Biên Nhận Đầy Sai Trái Như :

- Thứ Nhất , Biên Nhận Không Thể Hiện Được Tôi Đã Có Giao Nộp Cung Cấp Tài Liệu Gồm Có Những Gì , Và Không Có Sự Liệt Kê Cụ Thể Rõ Ràng Nào Hết...

- Thứ Hai , Ngày Hôm Nay Là Ngày 08 / 06 / 2015 Thì Phải Giao Cho Tôi  '' Biên Nhận '' Có Nội Dung Chứng Thực Ngày 08 / 06 / 2015 Cả 02 Mẹ Con Tôi Đã Có Tới Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Và Nộp Hồ Sơ Cung Cấp Tài Liệu Về Vụ Án Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post . 
Cả 02 Mẹ Con Tôi Không Có Sự Giao Nộp Hồ Sơ Cung Cấp Tài Liệu Gì Vào Ngày 27 / 12 / 2015 Như Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Tòa Án Đã Có Thể Hiện , Sai Trái Với Thực Tế Và Vi Phạm Pháp Luật Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi...

- Thứ Ba , Trên  '' Biên Nhận '' Thể Hiện Sự Chịu Trách Nhiệm Có Chữ Ký Sẵn Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy...Trong Khi Người Cố Ý Tiếp Nhận Và Tự Tiện Giải Quyết Sai Trái Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên Đã Có Mặt Ký Tên Theo Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .

+ Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Ngày 08 / 06 / 2015 Đã Áp Chế Đàn Áp...Cho Thấy Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên Đã Đại Diện Pháp Luật Sai Trái Để Tạo Lập Chứng Từ Căn Cứ Chi Tiết Hợp Pháp Giả Trá Cho Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã  '' Ngâm '' Đơn Khởi Kiện Hơn 07 Tháng Nay Đối Với Khía Cạnh Của Tôi . Và Ở Khía Cạnh Khác Đã Có Tạo Lập Sẵn Bộ Hồ Sơ Đầy Đủ Về Xử Lý Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã Được Cấp Trên Phân Công Hợp Pháp Tổ Chức Giải Quyết...Trong Khi Trên Thực Tế Thì Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Lại Không Trực Tiếp Đứng Ra Tổ Chức Giải Quyết Đã '' Ngâm '' 07 Tháng Trôi Qua...

+ Tới Ngày Nay Kêu Tôi Ra Cũng Chỉ Tổ Chức Giả Trá , '' Mục Đích Để Lấy Cơ Sở Chứng Từ Giả Trá Báo Cáo Lên Cấp Trên...''  Tổ Chức Giả Trá Để Lường Gạt Lồng Ghép Vào Hồ Sơ Lưu Trữ Đã Có Sẵn Từ Trước Giả Trá Nào Đó...


+ Từ Những Sự Việc Xảy Ra Xác Đáng Nêu Trên , Tôi Đề Nghị :

1 / Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp , Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của 02 Mẹ Con Tôi , Cũng Như Qua Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại - Khiếu Nại Tố Cáo Đã Có Yêu Cầu...Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Theo Dõi Và Giám Sát... Và Cố Ý Để Cho 02 Cơ Quan Tự Do : Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Và Tòa Án Quận 9 Liên Tục Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái Ngang Ngược , Bất Hợp Lý , Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng...Bởi Đã Được Có 01 Sự Đảm Bảo Chắc Chắn Từ Phía Chuyển Phát Bưu Phẩm Như Trong Đơn Cung Cấp Tài Liệu Ngày 08 / 06 / 2015 Đã Trình Bày Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Và Nhiều Chi Tiết Ở Khía Cạnh Khác Đã Có Phát Sinh Ra Nữa...

2 / Bởi Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Khắp Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Tận Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Tiếp Xúc Đối Thoại Về Việc Không Tổ Chức Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.hồ Chí Minh ...Thì Lấy Cơ Sở Gì Để Điều Tra ? Để Xác Minh ? Để Theo Dõi ? Để Giám Sát ? Để Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi ? - Toàn Là Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ , Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên...

3 / Hiện Tại Vẫn Liên Tục Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi...Không Có Cơ Quan Nào Bảo Vệ Can Thiệp .

4 / Và Can Thiệp Yêu Cầu Chánh Án Tòa Án Thành Phố Trực Tiếp Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 , Cho Tôi Văn Bản Rõ Ràng Cơ Quan Đại Diện Tòa Án Thành Phố Đã Chỉ Đạo , Phân Công Cho Ai Trực Thuộc Thẩm Quyền Để Tổ Chức Giải Quyết , Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Hay Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên ??? Và Phải Giao Cấp Phát Lại  ''
Biên Nhận '' Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Của Pháp Luật Quy Định , Có Đầy Đủ Chi Tiết Tôi Đã Có Giao Nộp Những Gì . Ghi Đúng Và Đầy Đủ Phải Ghi Trên '' Biên Nhận '' Là Ngày 08 / 06 / 2015 , Ghi Rõ Người Nhận Đơn Cung Cấp Tài Liệu Và Tài Liệu Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên ;  Chứ Không Phải Là Tên Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã Hơn 07 Tháng Nay '' Ngâm '' Dấu Đơn Khởi Kiện , Không Có Sự Tổ Chức Nào Hết Cho Đến Ngày 29 / 05 / 2015 .

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm :
- Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .
- Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Thông Báo Mới Giao Cấp Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
- Biên Nhận Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 .


----------------------------------------------------------------
Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMsAyq1Lu0jPFaobB9TPAh2fsl9b150u_gSqGLF

Kính Gởi :    - Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :

Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Chủ Chốt Trong Việc Đảm Bảo Chắc Chắn Để Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Khác Ban Hành Lưu Trữ Nhiều Trong Nội Bộ Dấu Kín Các Văn Bản Sai Trái , Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi . Ngăn Cản Và Gây Phức Tạp Sự Tổ Chức Giải Quyết Lồng Ghép Chồng Chéo 7600 m2 Và Hơn 240.00 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại Hơn 18 Năm Nay ;  Để Cho Chiếm Đoạt , Để Vụ Việc Không Được Đưa Ra Pháp Luật Xử Lý , Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Công Khai Minh Bạch . Kiềm Hãm Phát Triễn Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Phát Triễn Kinh Tế Xã Hội , Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ . Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Moi Móc Xem Thông Tin Của Người Khác , Của Cơ Quan Khác , Không Lưu Trữ Chứng Từ Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân - Của Tôi Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết , Đi Ngược Lại Với Chủ Trương Chính Sách Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam .

+ Phụ Chú :
- Căn Cứ Vào Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
- Căn Cứ Vào Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 08 / 06 / 2015 .
-Căn Cứ Vào Các Chứng Từ , Từ Tờ Số 01 Đến Tờ Số 140 Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Ngày 03 / 06 / 2015 Trên Mỗi Tờ Số .

Là Đủ Cơ Sở Để Tòa Án Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Quyết Định Thụ Lý Vụ Án ;  Sau Khi Tôi Nhận Được Quyết Định Thụ Lý Vụ Án , Tôi Sẽ Tiếp Tục Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Liên Quan , Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Và Trình Bày Đầy Đủ Hơn . Vì Theo Thông Báo Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 29 / 05 / 2015 , Trong Vòng Chỉ Có 10 Ngày , Tôi Không Đủ Thời Gian Để Xắp Xếp Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Yêu Cầu Của Tòa Án , Một Lúc Rất Nhiều Chứng Từ , Dễ Lẫn lộn Thiếu Sót . Kính Mong Chánh Án tòa Án Thành Phố Thông Cảm , Tôi Sẽ Bổ Sung Tiếp Sau Khi Tôi Đã Nhận Được Quyết Định Thụ Lý Vụ Án .

Trân Trọng Trình Bày :

+ Phần A :   Về Việc Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Căn Cứ Vào Văn Bản Tống Đạt Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận 1 , Giấy Mời Số 1724 TTL-GM Ngày 31 / 03 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Thông Báo Của Tòa Án Thành Phố Ngày  13 / 04 / 2015 Đã Giao Cấp Cho Tôi Theo Số 1724 / TTL-BS Có Nội Dung Sai Trái Ngày 21 / 01 / 2015 Trên Văn Bản .
- Căn Cứ Vào Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Số 1724 / TTL-BS Thông Báo , Mới Cấp Phát Giao Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Phiếu Chuyển Số 931 / TATP-VP Ngày 21 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 .

Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Nêu Trên , Có Nhiều Điều Sai Trái , Không Hợp Lý , Không Rõ Ràng Như Sau :

1 /  Đối Với Việc Ban Hành Các Văn Bản Thư Mời , Thông Báo...Nêu Trên Mà Có Cùng Mã Số Cấp Phát Là 1724 , Là Không Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Cấp Phát Số Văn Bản Muốn Ban Hành Trên Mỗi Văn Bản , Biên Bản...Làm Việc Của Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Cung Cấp Cho Phép Và Thừa Nhận Có Trách Nhiệm , Tránh Lẫn Lộn Và Đúng Quy Định Quy Tắc Trình Tự Của Nó . Việc Xuất Hiện Nhiều Số Văn Bản 1724 / Nêu Trên Có Thể Hiểu Là Không Có Sự Đồng Ý Hay Chưa Cho Phép Của Chánh Án , Của Bộ Phận Cấp Phát Số , Không Có Sự Thông Qua Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Đồng Ý . Và Để Lồng Ghép Vào Văn Bản 1724 / Khác Nào Đó Dấu Kín Trong Nội Bộ . Bởi Quy Định Của Pháp Luật Ngay Cả Người Đứng Đầu Cơ Quan Cũng Không Được Phép Tùy Tiện Cho Số Hay Áp Đặt Số Bất Kỳ . Việc Có Nhiều Văn Bản Số 1724 / Nêu Trên , Là Để Lồng Ghép Vào Sự Đã Tổ Chức Giải Quyết Xong Xắp Đặt Trước Nào Đó . Đã Hơn 07 Tháng Trôi Qua , Tới Ngày Nay Mới Được Kêu Ra Bắt Đầu Tổ Chức Giải Quyết .

2 /  Căn Cứ Vào Giấy Mời Ngày 22 / 05 / 2015 Lại Có Nội Dung Là  '' Nhận Kết Quả Xử Lý Đơn Khởi Kiện '' . Trong Khi Nội Dung Của Buổi Làm Việc Lại Đưa Dẫn Dắt Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 Nhưng Lại Hướng Dẫn Chuyện Khác ( Không Có Xử Lý Chi Tiết Rõ Ràng Các Vấn Đề Liên Quan Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 ) Và Cho Lại Thông Báo Ngày Tháng Mới Để Bổ Sung lại Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 Cho Đầy Đủ Phù Hợp Lại Với Thời Điểm Hiện Tại...Nhưng Ở Khía Cạnh Khác Lại Có 01 Điều Cố Ý có Chủ Đích Ghi Sai Trái Nội Dung Để Lồng Ghép Chồng Chéo , Qua Mặt Các Cấp Trên Là Biên Bản Làm Việc Có Chủ Đề Là '' Biên Bản Tiếp Công Dân '' . Tôi Đã Có Gởi Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Đến Nhiều Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Trên Trung Ương Về Nhiều Vấn Đề Sự Việc Khác Nhau . Vì Thế , Biên Bản Tiếp Công Dân Này Sẽ Gây Rất Nhiều Sự Hiểu Lầm Nếu Không Xem Xét Kỹ Nội Dung Bên Trong , Không Hiểu Theo Đúng Nghĩa Xác Thực Của Nó . '' Tiếp Công Dân Về Vụ Đơn Khởi Kiện Thì Tôi Không Có Đơn Gởi Lên Các Cấp Trên...'' , Còn Tiếp Công Dân Về Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại- Tố Cáo Đã Có Phản Ảnh Rất Nhiều Lên Cấp Trên...Và Cấp Trên Đã Có Chỉ Đạo Phải Tiếp Công Dân...Và Cấp Dưới Dùng Vào Mục Đích Xảo Trá Giả Trá Báo Cáo Trình Báo...'' Đã Có Tiếp Công Dân...'' Lồng Ghép Về Việc Đã Có Tổ Chức Giải Quyết Tất Cả Các Khiếu Nại - Tố Cáo , Che Dấu Lệch Lạc Với Sự Việc Trên Thực Tế Đang Diễn Ra , Gây Lẫn Lộn , Hiểu Lệch Nó Một Cách Sai Trái Có Chủ Đích , Có Mục Đích Cố Ý Tạo Sơ Hở Để Lưu Trữ Những Chứng Từ Giả Trá Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Dấu kín , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...

3 /  Căn Cứ Vào Nội Dung Phiếu Chuyển Số 931 / TATP-VP Ngày 21 / 05 / 2015 Có Nội Dung Không Đúng Với Nội Dung Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 . Toàn bộ Nội Dung Trên Văn Bản Số 931 / Nêu Trên Là Phần Chủ Đề Riêng Biệt Của Ông Lưu Vân Minh Đã Yêu Cầu Đối Với Các Cơ Quan Can Thiệp , Và Tách Riêng Biệt Trong Phần Số 6 Về Vấn Đề Tòa Án Quận 9 Bỏ Xót Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ;  Phần Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 Gồm Có Nội Dung Số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 . Còn Số 6 Là Riêng Về Phần Của Ông Lưu Vân Minh .

Vì Thế , Đây Là Sự Cố Ý Ban Hành Số 931 / Nêu Trên Sai Trái...Để Lưu Trữ Giả Trá , Để Cấp Trên Xem Xét Sơ Qua Thấy Sự Đòi Hỏi Không Hợp Lý Rõ Ràng , Không Xem Xét Kỹ Chi Tiết Khác Ở Nhiều Khía Cạnh Khác , Tạo Cơ Hội Hủy Bỏ Không Tổ Chức Giải Quyết Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 , Và Cho Áp Chế Đàn Áp Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi , Và Đã Ban Hành Rất Nhiều Văn Bản Nội Dung Áp Chế Đàn Áp Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Chi Tiết Liên Quan Một Cách Rõ Ràng , Một Cách Cụ Thể Nhất Quán , Không Có Căn Cứ Xác Đáng , Và Không Cho Được Lưu Trữ Hợp Pháp Trong Hồ Sơ , Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Nhìn Nhận Đúng Bản Chất Của Nó , Né Tránh Trách Nhiệm ... Dùng Văn Bản Số 931 / Nêu Trên Để Báo Cáo Lên Cấp Trên Giả Trá , Nhìn Nhận Sai Trái Và Lệch Lạc Sự Việc Trên Thực Tế Đang Áp Chế Đàn Áp , Đang Diễn Ra...

4 /  Đối Với Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Về Phần Trách Nhiệm Trả Lời Của Tòa Án Thành Phố Đối Với Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Đã Nêu...Cơ Quan Đã Không Có Bất Kỳ Văn Bản Nào Về Trả Lời Những Nội dung Liên Quan Của Tòa Án Thành Phố Phải Có Trách Nhiệm Trả Lời Phúc Đáp Để Làm Sáng Tỏa Minh Bạch Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Của Tòa Án Quận 9 , Của Chánh Án Tòa Án Mới Và Chánh Án Tòa Án Quận 9 Cũ . Chỉ Có Ban Hành Các Phiếu Chuyển Về Tòa Án Quận 9 Là Thiếu Trách Nhiệm Đối Với Tất Cả Các Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Đã Nêu ;  Là Hành Vi Cố Ý Bao Che Cho Những Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 , Không Công Khai Minh Bạch , Không Phúc Đáp Trả Lời , Không Thực Thi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Liên Kết Lẫn Nhau , Có Tổ Chức , Bao Che , Che Dấu Sự Việc , Lưu Trữ Giả Trá Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Tại Cơ Quan Không Đúng Với Thực Tế...

5 /  Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Nêu Trên Của Tòa án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh , Tòa Án Thành Phố Đã Và Tiếp Tục Đang Có Hành Vi Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch , Che Dấu Lồng Ghép Chồng Chéo Nhiều Sự Việc , Báo Cáo Giả Trá Lên Cấp Trên , Tiếp Ứng Cho Cấp Dưới Tiếp Tục Ban Hành Những Văn Bản Đầy Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Và Thanh Toán Giết Chết Cả 02 Mẹ Con Tôi :  Hiện Tại Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Của Ông Võ Văn Cường ) Vẫn Lén Lúc Vẫn Đốt Phá Hủy Hoại Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi ; Cố Ý Thả Gà Vào Vườn Nhà Trước Của Tôi , Lấy Cớ Xin Vào Vườn Bắt Gà Dòm Ngó Nơi Ăn Chốn Ngủ Của Tôi Như Nhóm Võ Minh Phước ( Là Con Của Ông Võ Văn Cường ) Những Ngày Gần Đây Đã Có Những Hành Vi Nêu Trên Gồm Có Hai Người Khác Nữa Đang Có Hành Vi Dò Xét Chú Ý Nhà Cửa , Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Khi Tôi Vắng Nhà ( Xem Video Mới Đăng Tải )...

Qua Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Những Hành Vi Và Việc Làm Của Tòa Án Thành Phố Ngày 29 / 05 / 2015 . Có Nghĩa Là Các Cấp Lãnh Đạo Ở Trên Đã Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Nào Đó . Và Cố Ý Che Dấu Tôi Về Văn Bản Chỉ Đạo Này . ( Quy Định Của Pháp Luật Thường Cơ Quan Trực Thuộc Cấp Trên Cũng Phải Có Gởi Đến Địa Chỉ Của Tôi , Để Tôi Được Quyền Được Biết Và Theo Dõi , Đó Là Quy Định Của Pháp Luật )...Nhưng Trên Thực Tế Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Gởi Rất Nhiều Lên Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Nhận Bất Kỳ Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Hết Của Các Cơ Quan Trung Ương ???

- Cơ Quan Đã Có Sự Phúc Đáp ( Mới Có Phát Sinh Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Thành Phố Nêu Trên ) , Và Phía Bên Bưu Điện Đã Che Dấu , Không Chuyển Phát ?

- Hay Tất Cả Các Bưu Phẩm Của Tôi Đã Gởi Điều Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Trung Ương  ;  Moi Móc , Xem Xét , Để Đối Phó , Đảm Bảo Chắc Chắn Ngăn Cản Và Hủy Bỏ Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Của Công Dân , Của Tôi ?

- Hay Các Cơ Quan Trung Ương Trực Thuộc Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Không Xử Lý Đơn Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Của Pháp Luật Đã Quy Định ? Không Tiếp Nhận Đơn , Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Hướng Dẫn Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Đã Gởi , Đã Xin Can Thiệp Giúp Đỡ ?

- Và Liệu 04 Đến 09 Cơ Quan Cấp Trung Ương , Công Dân Đã Có Liên Tục Gởi Thư Đến Qua Nhiều Năm Liên Tục ( Kể Từ Năm 2012 Đến Ngày Nay ) , Điều Ở Tình Trạng Cố Ý Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Bất Kỳ Đơn Thư Khiếu Nại Nào Của Công Dân , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật Liệu Có Hợp Lý ?

++ Từ Vô Số Những Hành Vi Cố Ý Làm Sai Xót , Thiếu Xót Nhỏ - Nhỏ - Nhỏ Gộp Lại Đã Thấy Được Rõ Ràng Chủ Đích Lớn Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Là Có Chủ Đích , Có Mục Tiêu , Có Tổ Chức , Và Có Liên Kết Với Nhau . Và Cái Gọi Là Do Sơ Xuất , Do Thiếu Xót , Do Nhầm Lẫn...Là Đã Có Dụng Ý Xắp Đặt Từ Trước Nếu Sự Việc Bị Phát Hiện . Nhìn Tổng Thể Toàn Diện Những Gì Đã Có Xảy Ra , Các Cơ Sở Chứng Cứ Đã Đăng Tải Chi Tiết Cụ Thể Trên Các Trang Blog , Các Trang Web Của Tôi ( Tìm Kiếm Từ Khóa Trên Google : Nguyenkasa  Hoặc  Luuvanminh1979 )...Thì Không Thể Gọi Là Do Sơ Xuất , Do Nhầm Lẫn , Hay Do Nguyên Nhân Khác Khách Quan Chỉ Từ Một Sai Lầm Nhỏ Nào Đó Của Nhân Viên cấp Dưới Dẫn Tới Những Phát Sinh Những Điều Không Mong Muốn...Và Cũng Không Thể '' Cái Sai '' Lại Cứ Tiếp Tục Được Tồn Tại Hết Tháng Này , Đến Tháng Sau Lại Tiếp Tục Sai Nữa...Và Cứ Sai Liên Tục Từng Tháng Một , Từ Năm 2012 Cho Đến Tận Ngày Nay Vẫn Cứ Sai !!! 

+++ Và Đã Thấy Rõ Được Những Điều  ''  Muốn '' Của Trung Tâm Bưu Điện , Nó Đã Có Sự Tổ Chức Thì Không Chỉ Áp Dụng Riêng Đối Với Trường Hợp Của Tôi ( Xem Video Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Ngày 15 / 08 / 2014  Lường Gạt Dân , Yêu Cầu Dân Đưa Ra Hết Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Bản Chánh Gốc Thì Mới Giải Quyết...Mục Đích Là Hủy Chứng Cứ )... Nó Phủ Rộng Và Áp Dụng Cho Nhiều Người Khác Nữa , Cũng Rơi Vào Hoàn Cảnh Y Như Tôi Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản...Mà Không Có Sự Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Nào Hết , Và Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Hết Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Không Tiếp Xúc Đối Thoại Nào Hết...Và Cũng Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Nào Hết Của Các Cấp Trên Trung Ương , Công Dân Đã Có Gởi Bưu Phẩm...


Phần B  :   Về Việc Tổng Công Ty Bưu Điện Việc Nam - Việc Nam Post .


Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Chủ Chốt Trong Việc  '' Đảm Bảo Chắc Chắn '' Để Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Khác :  Ban Hành Và Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín Các Văn Bản Đầy Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi . Lưu Trữ Các Chứng Từ Bưu Gởi Chi Tiết Sai Trái Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá , Gây Phức Tạp , Tráo Đổi Đơn Thư , Giả Mạo Chữ Viết Của Tôi , Cố Ý Kéo Dài Thời Gian Làm Mất Các Cơ Hội Chính Sách - Các Thời Điểm Cơ Quan Chính Phủ Xét Duyệt Kiểm Tra Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Của Tôi , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Trung Ương Can Thiệp Giải Quyết .

Cho Đến Ngày Nay Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Vẫn Luôn luôn Tạo Mọi Hành Vi Thuận Lợi Trong Việc Các Bao Thư Chuyển Phát Cho Tôi :  Không Được Dán Kín ;  Bấm Kim Kẹp Dễ Dàng Moi Móc Xem Thông Tin ;  Xé Miệng Bao Thư Và Dán Lại Khi Tôi Nhận Thư Trực Tiếp Tại Bưu Điện ( Xem Các Video Mới Đăng Tải ) . Và Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Liên Tục Nhiều Tháng Nhiều Năm Đã Có Gởi Lên Các Cấp Lãnh Đạo Trên Trung Ương...Nhưng Lại Không Có Nhận Được Bất Kỳ Sự Hồi Âm Phúc Đáp Trả Lời Hướng Dẫn Nào Hết ( Kể Từ Giai Đoạn Năm 2012 ) Từ Các Phía Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Gởi  ;  Không Chuyển Phát Đầy Đủ Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Gởi  ;  Luôn Tạo Mọi Điều Kiện Thuận Lợi  '' Đảm Bảo Chắc Chắn '' Để Các Cơ Quan Khác Tiến Hành Xử Lý Tổ Chức Giải Quyết Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Trên Nền Tảng Ban Hành Nhiều Những Văn Bản Đầy Ngược Ngạo , Phi Lý , Sai Trái Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng Với Những Hành Vi Trái Ngược Đã Có Xảy Ra Trên Thực Tế Của Các Cơ Quan Vi Phạm Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Trong Việc Thanh Toán , Chiếm Đoạt 7600 m2 Đất Và Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Như Những Hành Vi Đầy Sai Trái Đã Có Xảy Ra :

1 /  Tại Cơ Quan Tòa Án Quận 9 : 

Kể Từ Ngày Ban Hành Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay Là Hơn 08 Tháng Trôi Qua...Nhưng Hành Vi Cơ Bản Tối Thiểu Đầu Tiên Nhất Vẫn Không Có Sự Ban Hành Cho Tôi Và Cho Các Thành Khởi Kiện Văn Bản Thông Báo , Hoặc Văn Bản Gì Về Việc Yêu Cầu Các Nguyên Đơn Và Bị Đơn Chứng Minh Cung Cấp Tài Liệu Giấy Khai Sinh , Các Giấy Tờ Tùy Thân Khác , Hay Yêu Cầu Làm Tờ Cam Kết Tường Trình Về Nguồn Gốc Các Thành Viên Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả...Để Cơ Quan Trực Thuộc Cấp - Phát Giấy Khai Sinh Thẩm Định , Xác Nhận Đúng Là Người Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả , Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan , Hoặc Không Có Liên Quan .

Mặt Khác Đối Với Hàng Chục Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành Và Đã Chuyển Cho Cơ Quan Tòa Án Quận 9...Nhưng Theo Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Đã Có Trình Bày  '' Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào , Hoặc Phúc Đáp Trả Lời Các Văn Bản Nào Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành Hàng Chục Văn Bản Đã Can Thiệp Cho Tôi...'' Đó Là Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Ở Nhiều Khía Cạnh Sự Việc Khác Che Dấu Sự Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chính Quy Định Của Pháp Luật...Và Đầy Rẫy Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Khác Về  '' 262 Bút Lục Sai Trái Giả Trá '' Như Đã Trình Bày Trong Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Những Tháng Gần Đây...

Câu Hỏi Là Tại Sao Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Lại Có Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Như Đã Nêu Ở Trên ??? Tòa Án Quận 9 Được Hưởng Lợi Ích Gì , Của Ai , Và Từ Đâu ??? Và Được Hưởng Phần Bao Nhiêu , Đã Ăn Chia Với Những Ai , Với Những Cơ Quan Nào ???  - Để Đánh Đổi Mất Danh Dự , Đánh Đổi Mất Uy Tín , Bôi Nhọa Hình Ảnh Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật , Bôi Nhọa Hình Ảnh Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam...

2 /  Tại Cơ Quan Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức - Quận Thủ Đức , Tp.Hồ Chí Minh :

Đã Lưu Trữ Những Bản Vẽ Số Liệu Chi Tiết Nhà Cửa Gốc Tọa Độ Các Mốc Giới Ranh Giới Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng...Những Khuôn Viên Đất Đầy Sai Trái Đối Với Thực Tế Hiện Hữu , ( Trong Đó Có Khuôn Viên 7600 m2 Đất Và 3012 m2 Đất Của Tôi Khai Khẩn Và Liên Tục Khiếu Nại Đã Hơn 18 Năm Nay...) Và Đã Được Thông Qua Các Bộ Phận Kiểm Định Đóng Dấu , Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Trên Những Bản Vẽ Khuôn Viên Đất Có Vô Số Chi Tiết Địa Chỉ Các Số Nhà Trên Thực Tế Không Có Sự Tồn Tại , Chưa Có Sự Xây Dựng Khai Khẩn , Chưa Có Ai Khai Khẩn Sử Dụng... Trên Những Bản Vẽ Đầy Sai Trái Của Cơ Quan Công Ty Cấp Nước Nêu Trên Đang Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Của Cơ Quan .

3 /  Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh :

Đã Có Rất Nhiều Hành Vi Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật . Không Có Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại , Không Tổ Chức Tiếp Xúc Lập Biên Bản Làm Việc , Mà Lại Tự Tiện Ban Hành Văn Bản Trả Lời Ngang Ngược , Đầy Sai Trái Và Ngược Ngạo...Khi Nội Dung Đơn Và Đính Kèm Chứng Cứ Cơ Sở Xác Đáng , Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Hàng Chục Địa Chỉ Vị Trí Những Căn Nhà Không Có Xây Dựng Trên Thực Tế Hiện Hữu , Không Có Sự Tồn Tại Trên Thực Tế ( Như Biên Bản Xuống Hiện Trường Khảo Sát Lại Của Công Ty Cấp Nước Nêu Trên Đã Thừa Nhận Sự Không Có Tồn Tại Những Căn Nhà , Không Có Tồn Tại Hàng Chục Những Địa Chỉ Đã Được Nằm Trên Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Trên Thực Tế Hiện Hữu ) , Mà Lại Có Trên Bản Vẽ Đầy Sai Trái Được Nằm Trên Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Đã Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Hợp Pháp Từ Năm 1997 Và Nhiều Quyết Định Của Chi Cục Thuế Quận 9 Cũng Đã Có Ban Hành Cũng Đã Thừa Nhận Tôi Là Chủ Kê Khai Sử Dụng Hợp Pháp...

Nhưng Ngày Nay Quan Điểm Ngược Ngạo Của Chi Cục Thuế Quận 9 Trên Văn Bản Mới Ban Hành Lại Cho Rằng Tài Liệu Mật , Tài Liệu Của Quốc Gia , Cấm Cung Cấp Thông Tin Của Người Khác...Người Khác Mà Ở Ngay Trong Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Là Chủ Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Hợp Pháp Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay...Thì Đó Là Điều Phi Lý , Ngược Ngạo , Và Trái Ngược Lại Với Nhiều Khía Cạnh Vấn Đề Khác Đã Có Phát Sinh... 

Hoặc Có Thể Hiểu Đơn Giản Là Thực Tế Các Quyết Định Của Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Giao Cấp Cho Tôi Điều Là Giả Trá ( Để Cho Công Dân , Để Cho Tôi Yên Tâm Không Khiếu Nại Lung Tung)...Thì Nó Không Có Sự Tồn Tại , Không Có Sự Thừa Nhận , Đang Ở Tình Trạng Không Có Lưu Trữ Chính Thức , Không Có Tên Của Tôi Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Nhà Nước Công Nhận . Nó Còn Có Nhiều Quyết Định Khác Trái Ngược Đang Che Dấu Nữa Của Chi Cục Thuế Quận 9  ;  Nó Chỉ Ở Trên Bàn Trên Kệ Của Cơ Quan Để Có Đối Phó , Có Để Báo Cáo Xảo Trá Sai Trái Đối Với Thực Tế Đang Lưu Trữ , Đã Tạo Lập Nhiều Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Để Đối Phó . Đây Chính Là Việc Phát Sinh Ra Cả Dòng Tộc Bà Trần Thị Rê - Ông Võ Văn Cường ( Không Thuộc Huyết Thống Của Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của ) Chỉ Là Người Hàng Xóm Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Vô Số Tài Sản Có Giá Trị Rất Lớn Của Tôi Từ Năm 2009 Liên Tục Cho Tới Ngày Nay...Và Chính Họ Cũng Đã Thừa Nhận Có Sổ Chủ Quyền Gì Đó Trên Đất 3012 m2 Của Tôi Như Các Video Đã Đăng Tải...Hiện Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Đang Cố Ý Né Tránh Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật...'' Bởi Đã Có Sự Đảm Bảo Chắc Chắn '' Liên Kết Bao Che Lẫn Nhau...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Như Trên Thực Tế Đang Diễn Ra...

4 /  Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh  : 

Khi Tôi Có Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trực Thuộc Thẩm Quyền Tôi Đã Yêu Cầu Giải Trình Cũng Như Sự Lưu Trữ Hiện Tại Trong Nội Bộ Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Về Việc Đương Thời Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ Bát Đơn Khởi Kiện Của Các Đương Sự...Nhưng Tôi Chưa Bao Giờ Được Gặp Mặt , Hay Nghe Nói Gì Về Cơ Quan Thừa Phát lại Quận Bình Thạnh Giữ Vai Trò Chuyển Phát Tống Đạt Các Văn Bản Của Tòa Án Quận 9...

Như Vậy , Sự Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín Của Cơ Quan Về Vô Số Các Chứng Từ Thư Mời - Giấy Triệu Tập - Văn Bản Tống Đạt , Các Chứng Từ Chi Tiết Về  '' Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà '' , Không Có Ở Nhà Đầy Giả Trá , Được Lưu Trữ Nội Bộ Dấu Kín Trong Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Như Thế Nào ???

Qua Nhiều Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Về Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Đã Gởi Cho Nhiều Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền...Nhưng Vẫn Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào , Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Trực Thuộc Nào Đứng Ra Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi , Không Có Thư Mời , Không Có Sự Phúc Đáp Gì Hết...

Và Cũng Như Vô Số Các Chứng Từ Chi Tiết Của Phía Bên Bưu Điện Đã Tạo Lập Giả Trá Về Các Chứng Từ Chi Tiết Tôi Vắng Nhà  '' Con Dấu Mộc Bưu Điện...Nhiều Lần Không Đến Nhận Thư '' Nhưng Trên Thực Tế Như Tôi Đã Đăng Tải Sự Sai Trái Không Tương Thích Hợp Lý Tại Các Bộ Phận Liên Quan Trực Thuộc Của Bưu Điện Đã Có Hành Vi Sai Trái Tự Tiện Cố Ý :  '' Đã Tạo Lập Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá không Đúng Với Thực Tế '' .


+++  Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh . Nhìn Tổng Thể Toàn Bộ Tất Cả Những Gì Tôi Đã Có Đăng Tải Chi Tiết Của Phía Bên Trung Tâm Bưu Điện Đã Có Phát Sinh Xảy Ra Thì Không Thể Cho Là Do Sơ Xuất , Do Nhầm lẫn , Hay Do Sự Sai Sót Nhỏ Của Nhân Viên Dẫn Đến Sự Việc Không Mong Muốn  ;  Từ Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 1 Đến Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Lần Thứ 12 , Hay Giai Đoạn Từ Năm 2012 Cho Đến Năm 2014 Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Có Vô Số Rất Nhiều Những Hành Vi Tạo Lập Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá  , Có Chủ Trương , Có Mục Đích , Có Tổ Chức Lớn , Và Bao Che Liên Kết Lẫn Nhau , Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Và Tại Các Cơ Quan Khác Trực Thuộc Liên Quan , Vi Phạm Pháp Luật Đặt Biệt Nghiêm Trọng , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Của Tôi , Kiềm Hãm Phát Triển Xã Hội , Tạo Thuận Lợi Cho Các Cơ Quan Khác Tích Cực Tham Nhũng , Quan Liêu Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Sai Trái Quy Định , Tạo Lập Vô Số Rất Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Lưu Trữ Giả Trá Khi Tôi Phát Hiện , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề - Từng Chi Tiết Liên Quan . Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Lạm Dụng Quyền Hạn Và Tín Nhiệm , Moi Móc Xem Thông Tin Của Người Khác , Của Cơ Quan Khác , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Cấp Trung Ương , Đi Ngược Lại Với Chủ Trương Chính Sách Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam .


Phần C  :  Cung Cấp Tài Liệu Căn Cứ Chứng Cứ .

Tổng Cộng Gồm Có 140 Số Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Trên Mỗi Tờ Số , Từ Tờ Số 01 Đến Tờ Số 140 . Đã Giao Nộp Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố . Tôi Đã Giao Toàn Bộ Bản Tờ Số Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố . Và Có Đem Theo Toàn Bộ Bản Chánh Gốc Để Nhân Viên Tòa Án Đối Chiếu , Vì Phường Xã Không Chịu Sao Y Chứng Thực Sao Y Bản Chánh Như Tòa Án Thành Phố Đã Có Yêu Cầu .

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm :
- Đã Nộp Đầy Đủ Tất Cả 140 Tờ Số Bút Lục Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Ngày 03 / 06 / 2015 Trên Mỗi Tờ Số .


--------------------------------------Đơn Khiếu Nại Tố Cáo , Đề Nghị , Và Cung Cấp Bổ Sung 23 Tài Liệu...Ngày 11 / 05 / 2015 .

Đồng Kính Gởi :   

- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam .
- Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường + Tổng Cục Quản Lý Đất Đai .
- Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tp.HồChíMinh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :

1 /  Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Và Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp Và Có Trách Nhiệm Đối Với 02 Cơ Quan : '' Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Và Cơ Quan Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh '' Đã Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Nội Dung Của Tôi Đã Khiếu Nại Tố Cáo Theo Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo . Tôi Đã Xin Yêu Cầu Được Gặp Trực Tiếp Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Rất Nhiều Lần...Nhưng Vẫn Không Cho Tôi Được Tiếp Xúc , Chỉ Có Hành Vi Chuyển Đơn Về Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Để Giải Quyết Là Không Đúng , Không Đầy Đủ Với Các Nội Dung Của Tôi Đã Nêu Trong Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo . Và Yêu Cầu Chánh Án Thành Phố Phải Có Trách Nhiệm Trả Lời , Đến Ngày Nay Đã Gần 07 Tháng Nhưng Vẫn Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Về Phần Trách Nhiệm Có Liên Quan Của Chánh Án Thành Phố Đối Tất Cả Các Đơn Của Tôi Đã Gởi , Trả Lời Từng Đơn Một Từng Chi Tiết Vấn Đề Cụ Thể Liên Quan Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Rõ Ràng .

2 /  Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp Và Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi , Yêu Cầu Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Phải Có Ban Hành Các Văn Bản Đề Nghị Đối Với Các Chi Của Gia Tộc ; Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ; Có Văn Bản Đề Nghị Đến Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Với Các Nội Dung Như Sau :

a / Yêu Cầu Các Chi Của Gia Tộc , Hoặc Tất Cả Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan , Các Nguyên Đơn Khởi Kiện Cung Cấp Giấy Khai Sanh Và Những Chứng Từ Liên Quan . Để Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Có Văn Bản Đề Nghị Thẩm Định Toàn Bộ Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan Hiện Tại Là Đúng Là Thành Viên Của Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Có Phải Hay Không ?
( Đã Hơn 08 Tháng Nay Vấn Đề Này Vẫn Không Được Tiến Hành , Tòa Án Quận 9 Không Ban Hành Văn Bản Thông Báo Và Đề Nghị Đến Tất Cả Những Người Có Liên Quan , Cố Ý Không Thẩm Định Các Thành Phần Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả Ông Trần Văn Của Trước Pháp Luật ) .

b / Tòa Án Quận 9 Ban Hành Văn Bản Đề Nghị Cơ Quan Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Cung Cấp Bản Sao Có Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Đại Diện Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới 02 Quyết Định Của Thành Phố Đã Có Ban Hành :  Quyết Định Số 4257 / QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Và Quyết Định Số 3148 / QĐ.UBND.TP Ngày 18 / 06 / 2012 .

c / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Trả Lời Về Việc : '' Ngoài 02 Quyết Định : 3148 Và 4257 Nêu Trên '' , Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Có Ban Hành Thêm Bất Kỳ Quyết Định Nào Khác Nữa Không ?

d / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Quyết Định Vào Thời Điểm Tháng 08 Năm 2014 Như Lời Chất Vấn Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đã Nêu Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Nêu Trên Và Che Dấu Tôi Không Cho Tôi Được Biết .

e / Đề Nghị Đội Thi Hành Quyết Định , Đội Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Cung Cấp Thông Tin Cơ Sở Cưỡng Chế Về Việc Các Hộ Dân Giáp Ranh Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Có Sự Giao Trả Đất Chiếm Dụng Sai Trái Năm 2009 ; Dẫn Tới Việc Bà Trần Thị Liên Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Có Phần Phụ Chú Đặt Biệt Được Nêu Rõ Trên Giấy Chứng Nhận - Bút Lục Số 143 .

f / Đề Nghị Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cung Cấp Chi Tiết Bản Sao  '' Sổ Biến Động Bất Động Sản '' Được Ghi Chép Chi Tiết Cụ Thể Qua Mỗi Năm Lưu Trữ Và Công Khai Hàng Năm Về Sự Thay Đổi Biến Đổi Bất Động Sản Từ Năm 1973 Cho Đến Ngày Nay Để Đối Chiếu Việc Sử Dụng Nhà Đất Tại Tất Cả Toàn Bộ Các Thửa Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã long Thạnh Mỹ Quận 9 . Và Đã Do Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng '' Cho Thuê Cho Mướn Các Thửa Đất '' Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

g / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thủ Đức ( Cũ ) , Nay Là Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Quyết Định Số 117 / QĐ.UB.ĐC Ngày 03 / 10 / 1995 ( Căn Cứ Vào Các Chứng Từ Cho Thuê Cho Mướn Đã Được Cơ Quan Đóng Dấu Xác Nhận  Năm 1993 Cùng Thời Điểm Việc Ông Trần Văn Chiêu Và Cô Trần Thị Mỹ Có Khiếu Nại Hợp Pháp Dẫn Tới Quyết Định 117 Nêu Trên Giao Trả Lại Cho Ông Trần Văn Chiêu - Là Cha Của Tôi ) Để Xác Định Rõ Ràng Tổng Thể Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Đã Đi Về Đâu ? Quản Lý Sử Dụng Như Thế Nào Của Gia Tộc Các Con Cháu Của Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

h / Đề Nghị Bà Trần Thị Liên Giải Trình Chi Tiết Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Đối Với Tất Cả Các Thửa Đất Cho Thuê Cho Mướn Đính Kèm Trong 23 Tài Liệu Cung Cấp Nêu Trên . Vì Sao Cần Chứng Từ Của Ủy Ban Nhân Dân Phường Đóng Dấu Xác Nhận Năm 1993 Cho Tới Ngày Nay . Mục Đích Bán Chuyển Nhượng , Lấy Tiền Nhà Đất Của Người Cho Thuê Cho Mướn , Hay Để Làm Gì ?

i / Đề Nghị Bà Trần Thị Liên Có Trách Nhiệm Thu Hồi Toàn Bộ Tất Cả Các Thửa Đất Cho Thuê Cho Mướn Nêu Trên Do Gia Tộc Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

j/ Căn Cứ Vào Ông Trần Văn Của Thực Tế Có 08 Người Con , Đã Chết 04 Người Con Lúc Còn Trẻ , Và Còn Lại 04 Người Con Như Ngày Nay . Chứ Không Phải Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Xuyên . Tòa Án Quận 9 Có Trách Nhiệm Đảm Bảo Niêm Phong Tất Cả Các Tài Sản Của Gia Tộc Bà Trần Thị Liên Và Của Tất Cả Các Con Cháu Có Liên Quan Trong Việc Sử Dụng Và Tiêu Thụ Các Tài Sản . Và Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Bà Trần Thị Liên Và Tất Cả Các Thành Viên , Con Cháu , Con Rể Con Dâu , Cho Đám Cưới Liên Tục Để Phân Tán Các Tài Sản . Việc Kê Khai Gian Dối Của Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Đã Có Hành Vi Phạm Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản Với Khối Lượng Rất Lớn Hơn 240.000 m2 Nhà Đất Của Ông Trần Văn Của Và Huỳnh Thị Ngoan Đứng Tên Chủ Sử Dụng .

k / Đề Nghị Có Văn Bản Cần Thiết Về Việc Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Ông Trần Kiên Cường Trong Việc Đã Bán Sai Trái 5600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Địa Chỉ 8/1 Tại Thửa 192a + 192b+192c = 5600 m2 ( Theo Tài Liệu 1975 ) Nhà Đất Đã Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Cho Người Khác . Và Đã Nhận Lãnh Phần Đất Tiền Của Gì Đó Theo Văn Bản Phân Chia Tài Sản Không Công Khai Minh Bạch , Cơ Quan Không Cho Tôi Biết . Sự Ủy Quyền Lại Giả Trá Cho Bà Trần Thị Liên Toàn Quyền Quyết Định Với Sự Hổ Trợ Tích Cực Của Tòa Án Quận 9 Hơn 08 Tháng Không Cung Cấp Tài Liệu Cho Tôi Theo Đúng Quy Định...Là Tạo Thuận Lợi Cho Tên Trần Kiên Cường Cư Trú Đi Nơi Khác...Trốn Tránh Khỏi Cơ Quan Điều Tra , Và Trong Trường Hợp Cần Thiết Do Ông Trần Kiên Cường Không Có Trình Diện Cơ Quan Có Thể Sử Dụng Áp Đặt Lệnh Truy Nã... 
Hoặc Toàn Bộ Trách Nhiệm , Bà Trần Thị Liên Và Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Phải Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Về Toàn Bộ Phần Tài Sản Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của Vì Đã Ban Hành 05 Quyết Định Bác Đơn Khởi Kiện Đã Trải Qua Hơn 18 Năm Tôi Liên Tục Khiếu Nại Về Việc Tòa Án Quận 9 Liên Tục Nại Ra Những Cơ Sở Lý Do Sai Trái Không Xác Đáng Có Vô Số Chứng Từ Văn Bản Của Các Cấp Can Thiệp . Bà Trần Thị Liên Có Bị Chết Thì Tòa Án Quận 9 Phải Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Toàn Bộ Tất Cả Các Tài Sản Của Ông Trần Văn Của Đã Có Đứng Bộ ,Và Phần Tài Sản Riêng Cá Nhân Của 02 Mẹ Con Tôi...

l / Đề Nghị Có Văn Bản Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Toàn Bộ Tất Cả Thành Viên Gia Tộc Bà Trần Thị Rê , Ông Võ Văn Cường ( Con Của Bà Trần Thị Rê ) , Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Của Ông Võ Văn Cường ) , Cùng Các Người Con Khác Của Bà Trần Thị Rê Theo Danh Sách Tên Và Địa Chỉ Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Trên Văn Bản Đã Nêu...

3 / Về Việc Tòa Án Quận 9 Bỏ Xót Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan Là Ông Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại CA Quận Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .

4 / Danh Sách 23 Tài Liệu Cung Cấp Bổ Sung Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 05 / 2015 Đối Với  '' 262 Bút Lục Số Đầy Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi Ngày 04 / 05 / 2015 '' .


Phụ Chú :

Xem Chi Tiết Toàn Bộ Các Tài Liệu Bản Chánh Gốc Trên Các Trang Blog , Các Trang Web Của Tôi . Tìm Kiếm Google :  Nguyenkasa  Hoặc  Luuvanminh1979  . Về Việc  '' 262 Bút Lục Số Trình Tự Đầy Sai Trái Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đã Cung Cấp Cho Tôi Ngày 04 / 05 / 2015 .


Trân Trọng Trình Bày :

1 / Căn Cứ Biên Bản Tiếp Xúc Giải Quyết Khiếu Nại ( Trên Tập Nháp Không Có Đóng Dấu...)

-----------------------------------------------------------------------

Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134

+ Truongsinh1979 - 1 
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

+ Truongsinh1979.kasa - 2 
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

+ Trananhnguyet020758784 - 3 
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

+ MinhLuuVan7 - 4 
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts

+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

Truongsinh1979 
http://truongsinh1979.blogspot.com/

01 - Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2015/03/the-gioi-van-luon-tot-ep-luon-cho-ban.html

02 - Tôi Luôn Thấy Những Điều Mới Mẻ Mỗi Ngày...Những Tiện Ích Và Những Ý Tưởng...Để Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh...Hàng Tỷ Người Đang Hình Dung Ra Và Mỗi Người Trong Họ Đều Cố Gắng Để Thực Hiện....Thì Trái Đất Này Và Mọi Cuộc Sống Sẽ Rất Tốt Đẹp Bền Vững...
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2015/06/hmhjjkyujkh.html
03 - Vụ Án Đã Hơn 08 Tháng Nay ''  Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post...Sự Đảm Bảo Chắc Chắn ''...Đầy Sự Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Vô Số Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật . '' Cơ Quan '' Đã Đánh Đổi Bao Nhiêu Tiền Tỉ ?  Được Chia Phần Bao Nhiêu ?  Để Đánh Đổi Danh Dự , Để Đánh Đổi Uy Tín , Bôi Nhọa Hình Ảnh Đảng Bộ Nhân Dân Việt Nam...
https://plus.google.com/collection/sAydY?hl=vi

04 - Vụ Án ''  Hơn 18 Năm ( Đã Qua 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ ) , Tòa Án Nhân Dân Quận 9-Tp.Hồ Chí Minh Thanh Toán Phân Xử Chiếm Đoạt 7600 m2 Và Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Vô Số Những Vi Phạm Pháp Luật Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Nhưng Lại Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân , Của Tôi . Không Có Sự Tổ Chức Theo Dõi Và Giám Sát Bảo Vệ Công Dân , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Không Có Cơ Quan Đại Diện Nào Tiếp Xúc Đối Thoại Ghi Nhận Sự Việc...Và Tạo Thuận Lợi Như Đã Xẩy Ra Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi Đầy Ngược Ngạo Sai Trái ( Xem Các Video Mới Đăng Tải )...
https://plus.google.com/collection/EQ4dY?hl=vi

Phương Liên Tịnh Xứ - 1
https://plus.google.com/u/0/collection/oAyaW

Phương Liên Tịnh Xứ - 2
https://plus.google.com/collection/QREbW?hl=vi

Phương Liên Tịnh Xứ - 3
https://plus.google.com/u/0/collection/s6JbW

Anti Aging  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/b/116981967362991791144/116981967362991791144/posts

Anti Aging  001  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

Anti Aging  002  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums

Anti Aging  003  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums

+ Blog  001 -  Người Có Công Dìn Giữ Quê Hương Đất Nước Vào Thời Kỳ  Đại Nam Năm 1815 -  Thời Kỳ  An Nam -  Và Thời Kỳ  Việt Nam .
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/11/2014-11-20-nguoi-co-cong-din-giu-que.html

+ Blog  002 -  Lược Sử Luuvanminh1979  :   kỹ Thuật Học Siêu Tốc - Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ I :  Bất Khả Xâm Phạm . '' Vì Sao Những Người Nỗi Tiếng Đã Luôn Luôn Ám Chỉ Với Bạn Rằng : Bạn Có Thể Có Một Số Tiền Rất Lớn Nhưng Bạn Không Có Sự Thịnh Vượng Trong Đó...''
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

Đón Xem Kỳ Sau :  Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ II :  Siêu Tân Tinh - Cách Nhận Biết , Sử Dụng , Và Tạo Ra Cơn Gió Mạnh...Thổi Bạn Đi Xa .

+ Blog  003 -  Các Cấp Lãnh Đạo .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5932998084351075265

Hơn 500 Tài Liệu Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Miễn Phí 100 % . Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/dinh-duong-va-suc-khoe.html

Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/tinh-yeu-hon-nhan-gia-inh.html

Lược Sử Luuvanminh1979 :  Kỹ Thuật Học Siêu Tốc - CoLin Rose
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

Nhạc Của Tôi      
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6

You Tube     
https://www.youtube.com/channel/UCcihIOsAxKhWLMgvbeaDtGA/feed


Đặt Sản Nấm Mối  Năm 2014
https://plus.google.com/u/0/collection/IPRKZ
Đặt Sản Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034707732729277441
ĐS. Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034715081025846129
ĐS1. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034721338327831649
ĐS2. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034725329451344849
ĐS3. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034727275592903297
ĐS4. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034749728418578385
ĐS5. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034753111949188625
ĐS6. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034754611295060913
ĐS7. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034758099647685169
ĐS8. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034762803613015009
ĐS9. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034763413016645313
ĐS. Nấm Sấy Khô 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034767463942587809
ĐS11. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037325916985929281
ĐS12. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037332383507597889
ĐS13 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0130
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040273852464189121
ĐS14 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0131
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040275956979604849
ĐS15 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0132
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040277807036312689
ĐS16 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0133
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040281594496509025
ĐS17 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0136
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040286730082890881
ĐS18 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0137
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040287670854527057
ĐS19 . Nấm Mối Sấy Khô 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0138
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040288651568043809
ĐS20 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 22 -  MVI_0139
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040289546479633553
ĐS21 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 23 -  MVI_0141
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040290313674766001
ĐS22 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 24 -  MVI_0142
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040291021367026513

Twiter 
https://twitter.com/nguyenkasa1979

Adrive1  
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing

Adrive2
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing

Y Học Diễn Ca  
http://www.docstoc.com/docs/44796317/DI%E1%BB%84N-CA

Hướng Dẫn    
http://www.docstoc.com/docs/44796283/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sinh-Kh%C3%B4ng-T%E1%BA%ADt-B%E1%BB%87nh

Công Nghệ Sạch  
http://www.google.com.vn/search?num=10&hl=vi&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=761&q=truongsinh1979&oq=truongsinh1979&gs_l=img.12...10605.30341.0.32346.18.11.2.5.2.0.74.774.11.11.0...0.0...1ac.1.ge-X-w7aREY

Docstoc-1      
http://www.docstoc.com.lax.llnw-trials.com/profile/trananhnguyet19451 Docstoc-2       
http://www.docstoc.com/profile/nguyenkasa Docstoc-3      
http://www.docstoc.com/profile/truongsinh1979 Docstoc-4 
http://www.docstoc.com/profile/trananhnguyet1945 4shared-3    
http://www.4shared.com/u/gfYpAfhw/luuvanminh1979.html
4shared-4   
http://www.4shared.com/u/fvFGfSN_/nguyenkasa.html
4shared-5   
http://www.4shared.com/folder/MLTdlEeH/_online.html
4shared-7
http://www.4shared.com/u/cmo_HFH3/Truongsinh1979.html
4shared-1    
http://www.4shared.com/u/t6ye57A-/trananhnguyet1945.html
4shared-2    
http://www.4shared.com/u/2yh914qn/TranVanCua.html
4shared-6
http://search.4shared.com/q/0100/Ng%C3%A0y

Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761

Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921

Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961

Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609

http://www.stumbleupon.com/stumbler/nguyenkasa

https://www.facebook.com/leo.mic.756

Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam , Đây Là Địa Chỉ Đã Giao Cấp Số Nhà Xảo Trá Cho Tôi Ở Trên Văn Bản . Vị Trí Đúng Của Tôi Đã khai Khẩn Và Sử Dụng Đất Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Là Đầu Ngã Ba Đường Nguyễn Xiển - Đường Số 25 ( Vị Trí Nhà Đối Diện Đầu Đường Số 25 )

Tôi Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Bất Kỳ Ai Vị Trí Sử Dụng 3012 m2 Đất Của tôi . Và tôi Cũng Không Có Nhập Hộ Khẩu Vào Bất Kỳ Nhà Ai Khác Như Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Đã Thấy Có Sự Lồng Ghép Xảo Trá Vị Trí 625 Nguyễn Xiển - Cơ Sở Mộc Chí Thành Trên Khuôn Viên Đất Của Tôi Sư Dụng .

Đến Nay ( 03 / 03 / 2014 ) , Công An Cũng Chưa Có Sự Giải Quyết Cho Tôi Giao Cấp Sổ Cư Trú KT2 Hoặc Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu Theo Đúng Quy Định Tại Vị Trí Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Khiếu Nại .
Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dânhttps://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953

Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/+ Từ những cơ sở căn cứ trình bày nêu trên , Tôi kiến nghị  : 

1 - Tổ chức giải quyết Giao Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà - Đất đối với phần đất 3012.8 m2 tại thửa 51 - tờ bản đồ 23 của tôi đã khai khẩn từ năm 1997 và đã có quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 , tôi được kê khai và giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất khuôn viên 3012.8 m2 nhà đất của tôi đã có quá trình khai khẩn , tạo lập nhà cửa cây vườn ,và sử dụng ổn định đã hơn 18 năm nay .

2 - Tổ chức Giải quyết , Điều tra và làm rõ mọi vấn đề liên quan về việc giải quyết 7600 m2 đất của ông Trần Văn Của Đứng bộ tại phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 không công khai minh bạch , không cụ thể rõ ràng , Đối với Phần đất 7600 m2 và Phần đất 2800 m2 theo quyết định 4257 / QĐ.UBND.TP ngày 07 / 10 / 2008 đã được giao trả cho gia tộc ông Trần Văn Của Thông qua Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Thửa 630 Tờ bản đồ 23 . Công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng toàn bộ hồ sơ chi tiết và đầy đủ của 02 quyết định 4257 /QĐ.UBND.TP và quyết định 3148 /QĐ.UBND.TP nêu trên . Và công khai toàn bộ tất cả chứng từ chi tiết về công văn đi và công văn đến của các cơ quan trực thuộc về việc '' đã tổ chức giải xong ''  việc tổ chức giải quyết 7600 m2 đất của ông Trần Văn Của đứng bộ nên trên , trong khi trên thực tế tôi không có được bất kỳ một sự tổ chức giải quyết nào hết . Đối với tất cả các cơ quan trực thuộc thẩm quyền đã giải quyết , tất cả điều không có nguồn gốc công văn đi - công văn đến , các chứng từ lưu trữ chuyển giao Bưu phẩm không có nguồn gốc rõ ràng , không có sự lưu trữ theo đúng trình tự quy định của pháp luật . 

3 - Can thiệp vào Bộ công an phải có chỉ đạo giám sát về việc tổ chức giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật đối với các đơn khiếu nại của tôi đã gởi về 02 sự việc : thứ 01 ,  ban hành quyết định về việc giao cấp sổ hộ khẩu , Tổ chức lập biên bản làm việc , đối chất các vấn đề liên quan , phúc đáp trả lời các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi theo đúng quy định của pháp luật , phải cho tôi các chứng từ thủ tục giải quyết hành chánh của cơ quan đại diện pháp luật theo đúng quy định của pháp luật . Thứ 02 , Đưa vụ việc khiếu nại tố cáo Liên tục nhiều năm , liên tục phá hoại hủy hoại các tài sản cây trồng lâu năm có giá trị rất lớn của tôi từ năm 2009 liên tục phá hoại , hủy hoại cho đến ngày nay đối với ông Võ Văn Cường và bà Châu Thị Lâu ra trước pháp luật , công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng...


Trân Trọng Kính Chào .

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày.............................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét